[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V110

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V110 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Diễn ra Đại Hội Tỷ Võ lần thứ 35 (đang cập nhật)

2. [Vật phẩm mới] Kinh Nghiệm Đơn – Cao

3. [Tính năng mới] Rèn Luyện Ma Hóa

Tối đa sử dụng (Công + Phòng) là 10.000 viên.

4. Hoạt động Tứ Tượng Đồng Quy: thêm các công thức mới

5. Hoạt động Trang Bị Hiên Viên: thêm các công thức mới

6. Liên Máy Chủ: thêm các công thức mới

7. Boss Chu Tước sẽ xuất hiện tại Cổ Mộ 4 (không còn xuất hiện ở Viên Nguyệt 2)

8. Boss Tứ Linh (Bạch Hổ - Huyền Vũ - Thanh Long - Chu Tước) sẽ rơi ra gói Giáng Long Siêu Cấp và tỉ lệ rớt là 100%

 • 《Giáng Long Siêu Cấp》: mở ra các vật phẩm quý hiếm theo tỉ lệ sau (tổng cộng 100%)
  • 0.5% xác suất nhận được Bách Niên Tinh Thạch *3(không khóa)
  • 0.5% xác suất nhận được Bách Niên Tinh Thạch *2(không khóa)
  • 1% xác suất nhận được Bách Niên Tinh Thạch *1(không khóa)
  • 8% xác suất nhận được Mảnh Tinh Thạch *3(không khóa)
  • 10% xác suất nhận được Mảnh Tinh Thạch *2(không khóa)
  • 80% xác suất nhận được Mảnh Tinh Thạch *1(không khóa)

Hiên Viên Thần Kiếm sử dụng ở vòng loại Đại Hội Tỷ Võ.

Sự kiện cho tuần 22/11/2013 - 28/11/2013


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top