[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V111

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V111 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Boss cấp 80 trở lên: có xác suất rơi Tấn Công Ma Thạch hoặc Phòng Thủ Ma Thạch

  • Cửa hàng - Giới hạn mua: Võ Công Đơn*1(khóa) giá 1288 vàng. Mỗi ngày mua tối đa 1 viên.
  • Võ Lâm Thần Binh: Giảm giá vật phẩm.

2. Giảm Giá Đặc Biệt: Vật phẩm Thiên Công Đồ giảm giá từ ngày 29/11 đến 05/12/2013

3. Thần Khuyển Hộ Tuế

Đá Kích Hoạt Thần Khuyển (888v / 1viên): dùng để kích hoạt Thần Khuyển.

Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 100 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.

4. Hổ Dực Linh Hóa

Đá Tẩy Luyện Linh Hóa (18v / 1viên): dùng để tẩy luyện thuộc tính Linh Hóa của Hổ Dực.

5. Long Ngâm

Mảnh Long Hồn (3888v / 1viên): dùng để khai quang thần binh Long Ngâm. Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.

Sự kiện cho tuần 29/11/2013 - 05/12/2013


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top