[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V112

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V112 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Diễn ra Đại Hội Tỷ Võ lần thứ 36 diễn ra vào ngày 10 - 11/12/2013 (đang cập nhật)

2. [Vũ khí mới] Thiên Thương Kiếm

3. Hoạt động Tuyết Liên Hoa: Thay đổi 1 công thức hộp kinh nghiệm loại 5

4. Hoạt động Cuối Tuần / Đầu Tuần / Hưởng Lộc

- Gói Quà Phát Tài Phát Lộc

- Gói Quà Thăng Cấp

5. Hoạt động Bát Trận Đồ

6. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 06/12/2013 - 12/12/2013


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top