[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V115

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V115 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. [Trang Bị] Bộ 12 món trang bị 120 sẽ tăng

 • 5% tấn công
 • 5% phòng thủ
 • 5% bạo kích
 • 5% né tránh
 • Tất cả tầng võ công +2

2. Lôi Đài mở thêm kênh

  • Sơ thêm 9 kênh
  • Trung thêm 6 kênh
  • Cao thêm 3 kênh
    • Số lần tham gia: mỗi ngày được tham gia tối đa 3 lần
    • Phần thưởng: chiến thắng sẽ nhận được Đĩnh Vàng

3.[Cửa Hàng] Giới hạn mua

 • Gói Phúc Giáng Long: tăng giới hạn mua mỗi ngày 1 lần

4. [Huân Chương Mới] Huân Chương Bạo Kình

5. [Sự kiện ngày lễ vàng] Bắt đầu từ 27/12 đến 30/12/2013

6. [Ngũ Hàng Chi Nhẫn] Giảm giá các vật phẩm sau:

  • Thuốc Long Hồn Đế Vương (68888v / 1viên)

  • Thuốc Long Hồn (68888v / 1viên)

 • Ngũ Hành Nhẫn Bảo Rương (68888v / 1viên)

7. [Máy Chủ Thử Nghiệm Đợt II] Tính năng Bang Hội Chiến (dự kiến: 31/12/2013)

10. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 27/12/2013 - 02/01/2014


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top