[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V116

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V116 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game:

 • Thời gian diễn ra: 7, 8/01/2014
 • Cổng Game: VLCM – VLCM ZingMe – VLCM ZingPlay – VLCM Yahoo

 

2. Trang Bị

   • Trang bị đã khắc chiến văn không thể hủy, bán shop
   • Cửa Hàng - Giới hạn mua: Gói Phúc Giáng Long tăng giới hạn mua mỗi ngày lên 3 lần

   • Giáp Thú:

3. Hoạt Động 5: Công thức đổi Giáp Thú

4. Tính năng mới: Thần Chiếu Kinh

5. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 03/01/2014 - 09/01/2014


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top