[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V117

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V117 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Hoạt động “Nạp ATM (123 pay) – Nhận Ngay Quà Khủng”

2. Giảm Giá Đặc Biệt: Đá Khai Quang tại hoạt động Võ Lâm Thần Binh

3. Huân Chương Võ Hồn:

Huân Chương Võ Hồn

Huân Chương Võ Hồn (Bản Cuối) tại  hoạt động Đổi ATM

4. Mở hoạt động đổi:  Kinh Nghiệm Đơn Siêu tại hoạt động đổi thường niên

5. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 10/01/2014 - 16/01/2014


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top