[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V118

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V118 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. [Bang Hội Chiến] Hoàng Đồ Bá Nghiệp

 

2. Đá Thần Khuyển Truyền Thuyết

 

3. Rương Tứ Linh: cập nhật Chu Tước Thượng Giới

 

4. Thường Niên: Hình Xăm Thánh Thú (Bản Cuối)

 

5. Cung Tiễn cấp 8: Hậu Nghệ Thần Cung

 

6. [Trang bị Hậu Nghệ] Hậu Nghệ Thần Tiễn & Hậu Nghệ Xạ Nhật

7. [Kích Hoạt Thuộc Tính] Bát Quái Chưởng

 

8. [Kích Hoạt Thuộc Tính] Độc Cô Cửu Kiếm – Vạn Phá

 

9. [Kích Hoạt Thuộc Tính] Tàng Kinh Các - Về Cội

 

10. Truyền Thuyết Thần Khuyển

 

11. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 17/01/2014 - 23/01/2014


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top