[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V127

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V127 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Hoàng Đồ Bá Nghiệp: thi đấu lại kì II

  • Trận chiến thành cấp 3: ngày 23/03/2014.

2. Đại Hội Tỷ Võ:

  • VLCM (cụm 1 – 300): thi đấu kì tiếp theo
  • VLCM – ZM:thi đấu kì tiếp theo
  • VLCM – ZP: thi đấu kì tiếp theo

3. Huân Chương Mới:

Huân Chương Hắc Hổ (nâng cấp giống trang bị Hiên Viên).

Cửa hàng / Trang bị: bán Huân Chương Hắc Hổ giá 888 vàng..

4. Bang Hội

Bang chủ có thể đổi Bùa Mở Rộng Bang

5. Kích hoạt Ẩn Cao

Thêm công thức đổi

6. Hoạt động Thẻ Trang Bị:

Cập nhật thêm công thức

7. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 14/03/2014 - 20/03/2014


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top