[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V128

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V128 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. [Thông báo] Về việc sử dụng phần mềm

2. [Tính năng mới] Bích Hải Triều Sinh Khúc

3. Điều chỉnh: Kim Bài không có hạn sử dụng, không thể hủy / bán shop.

4. Cửa hàng 3vs3: Thiên Sứ Vũ Bậc 1 giá 200 điểm.

5. Tối ưu hóa giao diện: Nút thu gọn biểu tượng.

6. Sửa lỗi Giáng Long và Dịch Cân Kinh trong Liên Máy Chủ. (kênh 25 – 32)

7. Gói Quà Mới

Sự kiện cho tuần 28/03/2014 - 03/04/2014


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top