[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V132

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V132 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Các hoạt động đặc biệt trong dịp lễ

 • Ngoại Trang (mua từ phiên bản V132) sẽ có hạn sử dụng đến hết ngày 08/05/2014
 • Ngày lễ 30-04
 • Ngày lễ 01-05

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào ngày diễn ra hoạt động.

2. Phó Bản Thần Điêu

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

3. Cửa hàng / Trang bị: bán Huân Chương Tà Long giá 2888 vàng.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

 • Nâng cấp: Nâng cấp giống Phá Thiên Nhẫn.
 • Nguyên liệu: Hỏa Diệm Thạch + Bùa Cường Hóa

4. Tính năng: Thả Diều

  • Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 25/04/2014 đến 22h ngày 01/05/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

  • Phần thưởng top Thả Diều:
  • Top 2 Thả Diều sẽ nhận được: Thẻ Đổi Giới Chỉ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

5. Nâng cấp Huân Chương thất bại sẽ nhận được mảnh:

 • Dùng các mảnh vỡ này để kết hợp thành trang bị Huân Chương tại tab mới “Mảnh Hiên Viên”
 • Khi nâng cấp các huân chương, thất bại sẽ nhận được mảnh Huân Chương theo cấp độ tương ứng.
Nâng cấp thất bạiHuân Chương Hoàng KimHuân Chương Thần ĐiêuHuân Chương Hỏa PhụngHuân Chương Bạo Kình
Cấp 4 Mảnh Hoàng Kim (Cấp 4) Mảnh Thần Điêu (Cấp 4) Mảnh Hỏa Phụng (Cấp 4) Mảnh Bạo Kình (Cấp 4)
Cấp 5 Mảnh Hoàng Kim (Cấp 5) Mảnh Thần Điêu (Cấp 5) Mảnh Hỏa Phụng (Cấp 5) Mảnh Bạo Kình (Cấp 5)
Cấp 6 Mảnh Hoàng Kim (Cấp 6) Mảnh Thần Điêu (Cấp 6) Mảnh Hỏa Phụng (Cấp 6) Mảnh Bạo Kình (Cấp 6)
Cấp 7 Mảnh Hoàng Kim (Cấp 7) Mảnh Thần Điêu (Cấp 7) Mảnh Hỏa Phụng (Cấp 7) Mảnh Bạo Kình (Cấp 7)
Cấp 8 Mảnh Hoàng Kim (Cấp 8) Mảnh Thần Điêu (Cấp 8) Mảnh Hỏa Phụng(Cấp 8) Mảnh Bạo Kình (Cấp 8)
Cấp 9 Mảnh Hoàng Kim (Cấp 9) Mảnh Thần Điêu (Cấp 9) Mảnh Hỏa Phụng (Cấp 9) Mảnh Bạo Kình (Cấp 9)

6. Vận Tiêu: thay hình ảnh xe tiêu bằng Xe Tăng

  • Phần thưởng Vận Tiêu trong phiên bản đặc biệt V132 sẽ tăng 5 lần so với bình thường.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132

Sự kiện cho tuần 25/04/2014 - 01/05/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 132


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top