[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V133

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V133 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Hoạt động Thần Nông Bách Thảo

Nguyên liệu ghépThành phẩm
388 【Tử Mục Túc 】 Dược Thảo Linh Diệu 1
688 【Tử Mục Túc 】 Dược Thảo Linh Diệu 2
288 【Tử Mục Túc 】 + 18 【Địa Cẩm Thảo】 + 1【Hổ Nhĩ Thảo】 Thần Nông Bách Thảo 1
288 【Tử Mục Túc 】 + 18【Địa Cẩm Thảo】+ 1【Hổ Nhĩ Thảo】 Thần Nông Bách Thảo 2
1 【Tử Mục Túc 】 + 8 【Thiến Thảo】 Hộp Kinh Nghiệm Loại 5 *5
18【Địa Cẩm Thảo】 8 【Thiến Thảo】
88【Địa Cẩm Thảo】 1 【Túi Thảo Dược】
88.888.888 đồng Công Thức Thần Nông

2. Gói Quà Mới.

Sự kiện cho tuần 02/05/2014 - 08/05/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 133


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top