[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V134

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V134 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Bá Nghiệp

 • Ngày 11/05: thử nghiệm Hoàng Đồ Bá Nghiệp mới
 • Boss Tứ Linh Thủ Hộ rơi Hộp Kinh Nghiệm Loại 5*1(khóa) x20

Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật vào ngày diễn ra hoạt động.

2. Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game Kỳ 4:

 • Vòng Loại: ngày 13/05/2014
 • Vòng Chung Kết: ngày 14/05/2014
 • Phần thưởng

3. Vận Tiêu:

 • Hình ảnh Tiêu trở về ban đầu
 • Phần thưởng: số nguyên liệu 50 - 10

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

4. Bảy ngày đăng nhập: Cập nhật phần thưởng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

5. Lôi Đài: cập nhật yêu cầu lực chiến

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

6. Tính năng: Chân Võ Tiệt

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

7. Long Châu: cập nhật lại điểm tấn công khi sử dụng.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

8. Mộng Thần Đơn: Thú Cưỡi cấp Long Lân trở lên mới có thể sử dụng.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

9. Tính năng: Thả Diều

Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 09/05/2014 đến 22h ngày 15/05/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

1314 điểm sẽ nhận được Cánh Diều Ngày Hè

02 Cánh Diều Ngày Hè - Cánh Diều Ngày Hè (1 sao)*1 (khóa)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

Phần thưởng top Thả Diều:

 • Hạng 1: Thẻ Đổi Giới Chỉ*1(khóa)
 • Hạng 2: Thẻ Đổi Giới Chỉ*1(khóa)

10. Tính năng Lưới Cá: đóng

11. Sóc Báu Tương Dương: thêm phần thưởng

 • Ngũ Hành Thần Đơn*1 (khóa)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

12. Boss Thế Giới

 • Boss 80: có 3% xác suất rớt vật phẩm Trận Pháp Cao Cấp

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

 • Boss 90: có 3% xác suất rớt vật phẩm Cung Tiễn Xuất Thế

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

 • Boss 100: có 3% xác suất rớt vật phẩm Tinh Hoa Đan Điền

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

13. Gói Quà Thiên Phú Loại 6:

 • Mở ra ngẫu nhiên nhận được Thiên Phú (Loại 6, có thời hạn).

(1 trong 6 loại Công / Thủ / Né / Bạo / SL / NL)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134

14. Lục Mạch Thần Kiếm:

 • Phân cấp hiệu quả kỹ năng theo tầng lĩnh ngộ.

Tầng 3 – Quan Xung Kiếm: xuất 1 chiêu Kiếm Khí.

Tầng 6 – Thiếu Xung Kiếm: xuất 2 chiêu Kiếm Khí.

Tầng 9 – Thương Dương Kiếm: xuất 3 chiêu Kiếm Khí.

Tầng 12 – Trung Xung Kiếm: xuất 4 chiêu Kiếm Khí.

Tầng 15 – Thiếu Trạch Kiếm: xuất 5 chiêu Kiếm Khí.

Tầng 18 – Thiếu Thương Kiếm: xuất 6 chiêu Kiếm Khí.

Tầng 18 – Lục Mạch Thần Kiếm: xuất 6 chiêu Kiếm Khí. (như cũ)

Sự kiện cho tuần 09/05/2014 - 15/05/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top