[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V137

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V137 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. [Bá Nghiệp]

  • Tiếp tục thử nghiệm vào ngày 01/06/2014

2. [Ghép Hiên Viên]

  • Dùng các mảnh vỡ này để kết hợp thành trang bị Hậu Nghệ tại tab “Ghép Hiên Viên”
  • Khi nâng cấp 4 trang bị Hậu Nghệ, thất bại sẽ nhận được mảnh Hậu Nghệ theo cấp độ tương ứng.

Nâng cấp thất bại

Hậu Nghệ Thần Tiễn

Hậu Nghệ Xạ Nhật

Huân Chương Cuồng Long

Huân Chương Hắc Hổ

Cấp 4

Mảnh Thần Tiễn (Cấp 4)

Mảnh Xạ Nhật (Cấp 4)

Mảnh Cuồng Long (Cấp 4)

Mảnh Hắc Hổ (Cấp 4)

Cấp 5

Mảnh Thần Tiễn (Cấp 5)

Mảnh Xạ Nhật (Cấp 5)

Mảnh Cuồng Long (Cấp 5)

Mảnh Hắc Hổ (Cấp 5)

Cấp 6

Mảnh Thần Tiễn (Cấp 6)

Mảnh Xạ Nhật (Cấp 6)

Mảnh Cuồng Long (Cấp 6)

Mảnh Hắc Hổ (Cấp 6)

Cấp 7

Mảnh Thần Tiễn (Cấp 7)

Mảnh Xạ Nhật (Cấp 7)

Mảnh Cuồng Long (Cấp 7)

Mảnh Hắc Hổ (Cấp 7)

Cấp 8

Mảnh Thần Tiễn (Cấp 8)

Mảnh Xạ Nhật (Cấp 8)

Mảnh Cuồng Long (Cấp 8)

Mảnh Hắc Hổ (Cấp 8)

Cấp 9

Mảnh Thần Tiễn (Cấp 9)

Mảnh Xạ Nhật (Cấp 9)

Mảnh Cuồng Long (Cấp 9)

Mảnh Hắc Hổ (Cấp 9)


3. [Đón Chào Tân Thủ] Tạo mới quà tặng + mức nạp thẻ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 136

4. [Vật phẩm mới] Kinh Nghiệm Đơn x10 (Siêu)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 136


5. Xếp Chồng 9999 các vật phẩm sau

Kinh Nghiệm Đơn x5

Bắc Minh Tâm Pháp

Đá Tẩy Luyện

Kinh Nghiệm Đơn x10

Thần Chiếu Tốc Đơn

Đá Tinh Luyện

Tàng Kinh Quyển

Thần Chiếu Kinh Bản

Tư Chất Đơn

Bí Kíp Cửu Âm

Thất Thương Quyền Phổ

Kinh Mạch Đồng Nhân

Lệnh Bài Thiên Quan

Bí Kíp Tử Hà

Đá May Mắn

Lục Mạch Huyền Đơn

Kỳ Môn Trận Pháp

Thưởng Phạt Lệnh

Vé Kim Chung Tráo

Ngọc Thiềm Đơn

Đá Mài

Hộ Thể Thần Đơn

Kinh Nghiệm Đơn – Cao

Hồi Thành Phù

Vé Thái Hư Cổ

Hồn Thanh Long

Kinh Nghiệm Đơn x2

Thất Tịch Tu Đơn

Hồn Bạch Hổ

Chân Khí

Bí Kíp Thái Huyền

Hồn Chu Tước

Exp Thú Cưỡi x2

Hồn Huyền Vũ

Chân Long Đồng Nhân


6. Võ Lâm Thần Binh: Giá ưu đãi trong sự kiện

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 136


7. Viên Kẹo Ngọt: Tặng kẹo NPC

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 136


8. Tụ Bảo Bồn: diễn ra từ ngày 30/05 đến ngày 05/06/2014

9. [Tính năng] Thả Diều

2 Cánh Diều Ngày Hè (1 sao)à Cánh Diều Ngày Hè(2 sao)

Cánh Diều Ngày Hè (2 sao):

Công +20000

Phòng +8000

Phần thưởng:

  • Hạng 1: 3 Mảnh Tàng Bảo Đồ
  • Hạng 2: 2 Mảnh Tàng Bảo Đồ
  • Hạng 3: 1 Mảnh Tàng Bảo Đồ

(Ngày 05/06 là ngày gia hạn để nhận phần thưởng, nếu không nhận sẽ không thể nhận lại)

10. Thử nghiệm Thẻ Đổi Tên Nhân Vật (ngày 30/05/2014).

  • Top 3 lực chiến ở mỗi máy chủ sẽ nhận được:

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 136

Sự kiện cho tuần 30/05/2014 - 05/06/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top