[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V139

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V139 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Kinh Nghiệm Đơn Siêu:

Cấp 140 trở lên không thể sử dụng  cấp 150 trở lên không thể sử dụng.

2. Cửa Hàng Ngoại Trang

Ngoại Trang Hiệp Khách – hạn sử dụng theo ngày phiên bản

Tên vật phẩmGiá BánThuộc Tính

Trang Phục Hiệp Khách (Nam)

888 vàng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 139

Công +18888
Phòng +8888
Bạo +888
Né +888
Tất cả tầng võ công +1

Trang Phục Hiệp Khách (Nữ)

888 vàng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 139

Công +18888
Phòng +8888
Bạo +888
Né +888
Tất cả tầng võ công +1

3. Ưu Đãi 888

Mỗi nhân vật tối đa mua được 1 lần duy nhất (ứng với mỗi vật phẩm).

Người chơi chỉ có thể dùng Vàng để đổi. Không thể dùng Vé Vàng

=
ƯU ĐÃI 888
Cấp 30 Thất Thương Kỳ Môn Ám Khí Chiến Kỳ
(888 Thất Thương Quyền Phổ) (888 Kỳ Môn Trận Pháp) (888 Bia Ám Khí) (8 Thẻ Đổi Ma Ảo Chiến Kỳ)
Cấp 40 Rèn Luyện Bát Quái Kinh Mạch Chiến Kỳ
(888 Bồ Đề Đơn) (888 Bát Cốt Đơn) (888 Kinh Mạch Đồng Nhân) (4 Vạn Năng Cường Hóa Phù)
Cấp 50 Cảnh Giới Tu Hành Kinh Mạch Bảo Thạch
(888 Tàng Kinh Quyển) (888 Vé Thái Hư Cổ) (888 Chân Long Đồng Nhân) (8 Ngọc Tỉ Thuần)
Cấp 60 Tẩy Tủy Dịch Cân Tứ Linh Hộ Phù
(888 Nguyên Khí Đơn) (888 Dịch Cân Đơn) (888 Tụ Linh Châu) (1 Xá Lợi 9)
Cấp 70 Thú Cưỡi Cung Tiễn Đan Điền Mộng Huyễn
(888 Luyện Cốt Đơn) (888 Long Thú Cân) (888 Bích Linh Đơn) (8 Mộng Huyễn Đơn)
Cấp 80 Tử Hà Phi Long Thái Huyền Bàn Quay
(888 Bí Kíp Tử Hà) (888 Bí Kíp Phi Long) (888 Bí Kíp Thái Huyền) (1 Bàn Quay Tinh Thạch)
Cấp 90 Đồng Nhân Bắc Minh Ống Tiêu Trang Bị
(888 Lệnh Bài Thiên Quan) (888 Bắc Minh Tâm Pháp) (888 Thăng Đoạn Thạch) (2 Đồ Chiến Văn Vàng)
Cấp 100 Độc Cô Cửu Dương Cửu Âm Trang Bị
(888 Hỗn Nguyên Đơn) (888 Hỏa Long Đơn) (888 Bí Kíp Cửu Âm) (2 Đá Chế Tạo Trang Bị)
Cấp 110 Lục Mạch Thần Chiếu Đẳng Cấp Trang Bị
(888 Lục Mạch Huyền Đơn) (888 Thần Chiếu Kinh Bản) (1 Kinh Nghiệm Đơn Cao) (8 Chùy Vàng)
Cấp 120 Kim Chung Giáng Long Đẳng Cấp Bảo Thạch
(888 Hộ Thể Thần Đơn) (888 Bí Kíp Giáng Long) (1 Kinh Nghiệm Đơn Siêu) (2 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc)
Cấp 130 Bích Hải Kim Thiền Huyết Linh Trường Sinh
(888 Nhạc Khúc Quyển) (888 Kim Thiền Đơn) (18 Huyết Linh Đơn) (8 Trường Sinh Đơn)
Cấp 140 Huyết Ma Thiên Sứ Võ Hồn Đơn Long Tu Đơn
(888 Huyết Ma Tâm Kinh) (888 Thiên Sứ Vũ Bậc 1) (8 Võ Hồn Đơn) (8 Long Tu Đơn)
Cấp 150 Thất Tiệt Thiên Sứ Thú Cưỡi Thú Cưỡi
(888 Thất Tiệt Trận Phổ) (888 Vũ Linh Đơn) (8 Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi) (8 Thú Cưỡi Thần Đơn)

4. Cửa Hàng / Trang bị: bán Huân Chương Phi Mã giá 2888 vàng.

Huân Chương Mới: Huân Chương Phi Mã

Diễn giải: Huân Chương đặc biệt, mang sức mạnh của Thần Mã phi tốc dũng mãnh.

Nâng cấp: Nâng cấp giống Phá Thiên Nhẫn.

Nguyên liệu: Hỏa Diệm Thạch + Bùa Cường Hóa

5. Chuỗi Sự Kiện Tháng 6:

Sự kiện cho tuần 13/06/2014 - 19/06/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top