[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V140

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V140 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Đại Hội Tỷ Võ kì tiếp theo: ngày 24, 25/06

  • VLCM
  • VLCM ZM
  • VLCM ZP

2. Chương trình “Tích Plus Nhận Quà”

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Tích Plus Nhận Quà

3. Chương trình “Quay Bóng WorldCup”

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Quay Bóng WorldCup

4. Chương trình “Nhận Quà VIP 360game”

5. Tụ Bảo Bồn: từ ngày 20/06 – 26/06

6. Thả Diều: từ ngày 20/06 – 25/06

Nhận thưởng: đến ngày 26/06

7. Công Pháp: Vòng Phục Ma

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Quay Bóng WorldCup

8. Sửa lỗi: Huân Chương Tráng Sĩ và Huân Chương Phi Mã bị trùng

9. Chuỗi Sự Kiện Tháng 6:

Sự kiện cho tuần 20/06/2014 - 26/06/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top