[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V142

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V142 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

1. Tính năng: Ngạo Kiếm Tranh Bá

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 141

Boss Ngạo Kiếm: Điều chỉnh Boss Ngạo Kiếm phải đếm ngược 60 giây, sau đó mới hồi sinh.

Ghép Ngạo Kiếm: Điều chỉnh công thức đổi Ngạo Kiếm = 500 Mảnh Ngạo Kiếm.

2. [Vũ Khí Mới] Chu Cáp Trượng

Bán tại hoạt động Võ Lâm Thần Binh: giá 4888 vàng.

Nâng cấp: bằng Hỏa Diệm Thạch

Kỹ Năng Chu Cáp

  • Có thể biến đối thủ thành Ngọc Thiềm. Đồng thời giảm điểm phòng thủ của đối phương.
  • Khi trúng phải chiêu thức Chu Cáp sẽ xuất hiện trạng thái Dược Kinh sẽ miễn dịch với Chu Cáp

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Quay Bóng WorldCup

3. Phó bản: Cập nhật phần thưởng

Phó BảnPhần Thưởng Tăng Thêm
Liên Trảm Bí Kíp Tử Hà*6(khóa)
Thiên Quan Kỳ Môn Trận Pháp*10 (khóa)
Doanh Trại Thất Thương Quyền Phổ*10 (khóa)
Vạn Thú Trận Thần Chiếu Kinh Bản*6(khóa)
Lưỡng Nghi Trận Thăng Đoạn Thạch*6(khóa)
Phu Tử Trận Kim Thiền Đơn*6(khóa)
Mê Cung Trận Bí Kíp Cửu Âm*6(khóa)
Thần Điêu Phong Huyết Ma Tâm Kinh*6(khóa)
Tàng Kinh Các Bí Kíp Thái Huyền*6(khóa)
Phong Ấn Trận Bắc Minh Tâm Pháp*6(khóa)

4. Công thức đổi: Cánh Diều Ngày Hè (3 sao)

5. Thường niên:

Webgame Nhập Vai Võ Lâm Chi Mộng - Quay Bóng WorldCup

6. Liên Máy Chủ: Nâng cấp hệ thống & Sửa lỗi hồi sinh

7. Chốn Hư Ảo: không có trạng thái hòa bình khi hồi sinh.

Sự kiện cho tuần 04/07/2014 - 10/07/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Phiên Bản 134


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top