[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V160

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V160 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Hệ Thống Liên Máy Chủ:

  • Nâng cấp hệ thống Liên Máy Chủ (từ ngày 06/11/2014 đến ngày 08/11/2014)

Sự kiện: Nạp ATM Cùng 123Pay

Thời gian diễn ra: từ ngày 07/11 đến ngày 13/11/2014.

Tính Năng Mới: Luyện Thú Nguyên

Hướng dẫn tính năng (thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau)
 

Đan Điền: Thái Cực Lưỡng Nghi

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V160

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V160

 

 

Hướng dẫn tính năng (thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sau)

Gói Quà Tam Niên

  • Điều chỉnh: Tối đa mỗi ngày mua được 3 lần.
  • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V160

    Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V160
    Mở ra có cơ hội nhận được gói quà 8888 vé vàng

Thả Diều: Đóng tính năng Thả Diều.

Tụ Bảo Bồn:

Thời gian: Diễn ra từ ngày 07/11 đến 23 giờ 59 ngày 13/11/2014

Sự kiện cho tuần 07/11/2014 - 13/11/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V160

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top