[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V161

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V161 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Hoạt động đền bù Trợ Uy

 • Thông qua log Trợ Uy của kì ĐHTV Liên Cổng Game đợt trước (hoãn).
 • Phần1: Đền Bù Khói Lửa Trợ Uy.
  • Chỉ người chơi đã trợ uy sẽ được nhận lại số lượng Khói Lửa Trợ Uy đã sử dụng.
 • Phần 2: Đền Bù Toàn Bộ Người Chơi
  • Toàn bộ người chơi đều nhận được Gói Quà Đền Bù.
  • Kinh Nghiệm Đơnx10 *8(khóa)
  • Đào Thực Tinh Túy* 68(khóa)
  • Nguyên Liệu Cao Cấp* 68(khóa)
 • Phần 3: Top 32 Tuyển Thủ
  • Sẽ trao gói quà Top 16 Tuyển Thủ vào rương Thủ Khố
  • Thời gian trao đền bù: 14/11/2014

Hoạt Động Mới

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V161

 • Đón Chào Tân Thủ: cập nhật 4 gói quà mới. (Chi tiết)

Kích hoạt ẩn: 12 Con Giáp

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V161

Sự kiện cho tuần 14/11/2014 - 20/11/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V161

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top