[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V163

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V163 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Đại Hội Tỷ Võ (Liên Cổng Game)

 • Ngày 02, 03/12/2014

Tính Năng: Bá Chủ Tương Dương

 • Thời gian diễn ra: 12h – 12h30 hàng ngày.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, tham gia PK tại các kênh Tương Dương Phủ, nhân vật đoạt top 1 sẽ có danh hiệu Bá Chủ của Kênh đó.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Các bước tham gia:
  • Nhấn vào biểu tượng Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163, chọn "Đến tranh đoạt Bá Chủ"
  • Người chơi có điểm cao nhất từng kênh sẽ nhận được Danh Hiệu vào lúc 12h31 hàng ngày.
  • Danh hiệu sẽ được xóa vào lúc 12h mỗi ngày.
 • Lưu ý:
  • Khi đổi kênh thì điểm tích lũy sẽ tạo mới.
  • Khi di chuyển vào bản đồ theo cách thông thường, sẽ không hiển thị bảng xếp hạng.
  • Người chơi có điểm cao nhất từng kênh sẽ nhận được Danh Hiệu vào lúc 12h31 hàng ngày.
  • Danh hiệu sẽ được xóa vào lúc 12h mỗi ngày

Gói Quà Mới: Gói Quà Sự Kiện

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

  Nguồn gốc: Hoạt động Phát Tài Cuối Tuần / Đầu Tuần Phát Lộc / Lộc Bất Tận Hưởng.

Hoạt động: Thẻ Trang Bị

 • Vật phẩm mới: Hoàng Bạch Ngọc
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Nguồn gốc: Dùng Thẻ Trang Bị có từ Gói Quà Sự Kiện để đổi
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Công dụng: Dùng để đổi bộ Bạch Ngọc Chương
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Lưu ý: Mỗi nhân vật có thể đeo cả bộ Bạch Ngọc Chương.

Thiên Niên Hổ Phách

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Nguồn gốc: Mở Gói Quà Thiên Niên Hổ Phách tại hoạt động Phát Tài Cuối Tuần / Đầu Tuần Phát Lộc / Lộc Bất Tận Hưởng.
 • Công dụng: Dùng để đổi Hổ Phách Cao Cấp hoặc Thiên Niên Hổ Phách Cao Cấp.
 • Bạch Ngân Chiến Giáp: khảm Niên Hổ Phách Loại 1 – 5
 • Hoàng Kim Chiến Giáp: khảm Niên Hổ Phách Loại 6 – 10
 • Lưu ý: Trang bị đã khảm, không thể tháo Hổ Phách ra

Ngũ Hành Bảo Liên

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Nguồn gốc: Mở Gói Quà Cuối Tuần Vui 22 / Đầu Tuần Lạc 22 / Lộc Bất Tận Hưởng 22 tại hoạt động Phát Tài Cuối Tuần / Đầu Tuần Phát Lộc / Lộc Bất Tận Hưởng.
 • Công dụng: Dùng để đổi Đá Ngũ Hành để luyện Ngũ Hành cho nhân vật.
 • Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

 • Ngũ Hành Chi Nhẫn sau khi luyện sẽ tăng thêm 50% sát thương cho nhân vật có thuộc tính bị khắc chế.

Cẩm Nang Ân Sư: Cập nhật công thức Đệ Tam

  Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

Kích Hoạt Ẩn – Cao: Giảm số lượng Kim Bài

Sự kiện cho tuần 28/11/2014 - 04/12/2014

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V163

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top