[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V168

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V168 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Hoạt Động Năm Mới

Long Chi Chúc Phúc

  • Điểm tích lũy từ ngày 02/01 đến ngày 08/01/2015

Kích hoạt thuộc tính ẩn

    • Nguồn gốc: hoạt động Long chi Chúc Phúc
    • Vật phẩm mới:

Túi Như Ý

    • Cập nhật phần thưởng mới

Sự kiện cho tuần 02/01/2015 - 08/01/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V165

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top