[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V170

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V170 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Huân Chương Mới: Tín Vật Môn Phái

 • Nguồn gốc: Trong gói quà Long Chi Chúc Phúc ở sự kiện tuần
  • Tín Vật Thiếu Lâm

  • Tín Vật Toàn Chân

  • Tín Vật Đào Hoa

  • Tín Vật Cổ Mộ

Long Chi Chúc Phúc: Giao diện tích lũy

Hoạt động: Ưu Đãi Đặc Biệt

   • Quà Bùa Cường Hóa (Giảm 70%) (3000v / 1 gói): mở ra nhận được 10 Bùa Cường Hóa.
    • Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 10 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.
   • Quà Bùa Cường Hóa (Giảm 50%) (5000v / 1 gói): mở ra nhận được 10 Bùa Cường Hóa.
    • Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 10 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.
   • Quà Bùa Cường Hóa (Giảm 30%) (7000v / 1 gói): mở ra nhận được 10 Bùa Cường Hóa
    • Trong thời gian hoạt động nhiều nhất chỉ có thể đổi được 10 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa.

Hoạt động Event: Giang Hồ Dậy Sóng

Hoạt động Event: Tương Dương Chi Bảo

Sự kiện cho tuần 16/01/2015 - 22/01/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V165

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top