[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V173

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V173  trong tuần này được cập nhật nội dung chính như sau:

Xử lý các tài khoản sử dụng Auto trong tháng 1

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

  • Các tài khoản bị xử lý sẽ hiển thị icon “Chống Auto” – hình thức xử phạt do nhân vật có sử dụng phần mềm auto can thiệp vào game.

  • Danh sách các tài khoản vi phạm trong tháng 1 sẽ được thông báo trên trang chủ kèm theo thời gian tiến hành xử lý.

Sự kiện: Du Xuân Chi Mộng

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Hoạt động: Bánh Chưng Xanh

Lưu ý: Mỗi ngày có thể chế tạo tối đa 100 lần.


Cá Chép Táo Quân

  • Nguồn gốc: hoạt động Cuối Tuần / Đầu Tuần / Hưởng Lộc

Sử dụng tăng thuộc tính nhân vật:

  • Công +888.888
  • Thủ +468.888

  • Bạo +8888

  • Né +8888

  • Thời gian hiệu quả: 1 giờ.

  • Vật phẩm có hạn sử dụng: đến hết ngày 15/02/2015.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Ngọa Hổ Tàng Long

Phần thưởng ứng với các cấp chức tước

Thành TíchPhần thưởng
Quà 1vs1 – Dũng Sĩ Đào Thực Tinh Túy *10
Quà 1vs1 – Ngũ Trưởng Đào Thực Tinh Túy *20
Quà 1vs1 – Thập Trưởng Đào Thực Tinh Túy *55
Quà 1vs1 – Nha Môn Đào Thực Tinh Túy *125
Quà 1vs1 – Tư Mã Đào Thực Tinh Túy *125
Quà 1vs1 – Hiệu Úy Đào Thực Tinh Túy *175
Quà 1vs1 – Trung Tướng Đào Thực Tinh Túy *250
Quà 1vs1 – Thiếu Tướng Đào Thực Tinh Túy *450
Quà 1vs1 – Chinh Đông Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Chinh Nam Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Chinh Tây Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Chinh Bắc Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Trấn Đông Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Trấn Nam Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Trấn Tây Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Trấn Bắc Đào Thực Tinh Túy *500
Quà 1vs1 – Tiền Tướng Đào Thực Tinh Túy *1500
Quà 1vs1 – Hậu Tướng Đào Thực Tinh Túy *1500
Quà 1vs1 – Kỵ Tướng Đào Thực Tinh Túy *1500
Quà 1vs1 – Nguyên Soái Đào Thực Tinh Túy *2500

Trận Pháp: Ngũ Hành Trận

Đánh quái sẽ có tỉ lệ rơi Nguyên Tố Tinh Hoa*1 (không khóa), mở ra 1 trong 5 loại Ngũ Hành Nguyên Tố sử dụng sẽ tăng thuộc tính Ngũ Hành Trận.

Đột phá Ngũ Hành Trận sẽ cần vật phẩm 5 loại Linh Châu ứng với Ngũ Hành.

Hoạt động mới: Kho Báu Võ Lâm

Quý Nhân Sĩ xem chi tiết hoạt động tại đây

Mỗi Ngày 1 Niềm Vui: Công thức đổi Xẻng Đào

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Lịch Bảo Trì

Bảo trì cập nhật phiên bản V173 (dự kiến): từ 00h30 đến 06h00 ngày 06/02/2015

Bảo trì định kỳ máy chủ: thứ ba hàng tuần lúc 00h30 đến 01h00.

Sự kiện "Tết Ất Mùi - Nhận Triệu Quà Tặng"

  • Cùng nhau tham gia sự kiện chào đón năm mới 2015 (chi tiết)

Sự kiện cho tuần 06/02/2015 - 12/02/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V165

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top