[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V175

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V175 trong tuần này được cập nhật nội dung chính như sau:

[Sự kiện] Tứ Linh Du Xuân – Tài Lộc Phú Quý (chi tiết)

Huân Chương Mới: Võ Kỳ Tài Chương

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Hoạt động Tết (tiếp theo): Danh Hiệu Ất Mùi

Người chơi sử dụng thông qua nạp thẻ có thể nhận được danh hiệu "Ất Mùi 2015"

Thời gian diễn ra hoạt động: Từ 00h00 ngày 20/02/2015 đến 23h59 ngày 26/02/2015

Nội dung hoạt động:

Người chơi sử dụng vật phẩm Danh Hiệu Ất Mùi để sẽ nhận được điểm thuộc tính cộng thêm cho nhân vật.

 • Công +20.000
 • Thủ +10.000
 • Bạo +88
 • Né +88

Đồng thời nhân vật sẽ nhận được danh hiệuWebgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Long Chi Chúc Phúc: Gói Quà đặc biệt Tết Ất Mùi 2015 (chỉ bán trong phiên bản V174 và V175)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Hoạt động Tết (tiếp theo): Mùng 2 Tết

Hoạt động Tết (tiếp theo): Mùng 3 Tết

Hoạt động Tết (tiếp theo): Pháo Hoa 2015

Ưu đãi: Túi Thiên Công Đồ, Túi Hỏa Diệm Thạch

Ưu đãi: Túi Long Thần Thạch

Event Tết: Dê Ất Mùi 2015

Mùng 1 Tết, Mùng 2 Tết, Mùng 3 Tết: tại NPC Dê Ất Mùi sẽ diễn ra các hoạt động sau:

Lưu ý: Trong gói quà sẽ có Pháo Hoa, tham gia Đốt Pháo Hoa sẽ nhận được phần thưởng

Quà Mùng 1 Tết
 • Kinh Nghiệm Đơn Cao*1 (khóa)

 • Nguyên Liệu Cao Cấp*68 (khóa)

 • Võ Chân Khí*68 (khóa)
 • Búp Bê Đỏ (100 điểm)*68 (khóa)
 • Pháo Hoa 2015*68(khóa)
Quà Mùng 2 Tết
 • Kinh Nghiệm Đơn Cao*1 (khóa)
 • Nguyên Liệu Cao Cấp*68 (khóa)
 • Võ Chân Khí*68 (khóa)
 • Búp Bê Đỏ (100 điểm)*68 (khóa)
 • Pháo Hoa 2015*68(khóa)
Quà Mùng 3 Tết
 • Kinh Nghiệm Đơn Cao*1 (khóa)

 • Nguyên Liệu Cao Cấp*68 (khóa)

 • Võ Chân Khí*68 (khóa)
 • Búp Bê Đỏ (100 điểm)*68 (khóa)
 • Pháo Hoa 2015*68(khóa)
Quà Tài Lộc Mùng 1
 • 888 Vé Vàng
 • Kinh Nghiệm Đơn – Cao*2 (khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn – Siêu*2 (khóa)
 • Bùa Cường Hóa*3 (khóa)
 • Huyết Linh Đơn*8 (khóa)
 • Trường Sinh Đơn*8 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*1 (khóa)
 • Tiềm Năng Đơn – Thú Cưỡi (Siêu) *1(khóa)
Quà Phú Quý Mùng 2
 • 888 Vé Vàng

 • Kinh Nghiệm Đơn – Cao*2 (khóa)

 • Nhân Vật Kim Đơn – Siêu*2 (khóa)
 • Bùa Cường Hóa*3 (khóa)
 • Võ Hồn Đơn*8 (khóa)
 • Long Tu Đơn*8 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*1 (khóa)
 • Tiềm Năng Đơn – Thú Cưỡi (Siêu) *1(khóa)
Quà An Khang Mùng 3
 • 888 Vé Vàng
 • Kinh Nghiệm Đơn – Cao*2 (khóa)
 • Nhân Vật Kim Đơn – Siêu*2 (khóa)
 • Bùa Cường Hóa*3 (khóa)
 • Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi*8 (khóa)
 • Thú Cưỡi Thần Đơn*8 (khóa)
 • Đế Vương Bảo Đồ*1 (khóa)
 • Tiềm Năng Đơn – Thú Cưỡi (Siêu) *1(khóa)

Event Tết: Đốt Pháo Hoa

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Mở ra nhận được phần thưởng ngẫu nhiên theo xác suất sau:

 • 5% xác suất nhận được Đào Thực Tinh Túy*28(khóa)
 • 10% xác suất nhận được Đào Thực Tinh Túy*18(khóa)
 • 35% xác suất nhận được Đào Thực Tinh Túy*8(khóa)
 • 5% xác suất nhận được Hộp Kinh Nghiệm Cao*3(khóa)
 • 10% xác suất nhận được Hộp Kinh Nghiệm Cao*2(khóa)
 • 35% xác suất nhận được Hộp Kinh Nghiệm Cao*1(khóa)
 • Ngoài ra sẽ có xác suất ngẫu nhiên nhận được: Túi Bùa Cường Hóa*1(khóa) hoặc Hoàng Kim Chiến Giáp*1(khóa)

Event Tết: Chúc Tết tại Câu Đối

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Sự kiện V174

Quà Chúc Tết 2015: Mở ra nhận được các phần thưởng sau:

 • Kinh Nghiệm Đơn x10 (Siêu) *1(khóa)
 • Gói Quà Thiên Phú Loại 6*8(khóa)
 • Đá Xung Mạch*3(khóa)

Lịch Bảo Trì

Bảo trì cập nhật phiên bản V175 (dự kiến): từ 00h30 đến 01h30 ngày 20/02/2015

Bảo trì định kỳ máy chủ: thứ ba hàng tuần lúc 00h30 đến 01h00.

Tích lũy vàng nhận quà khủng

Sự kiện: Du Xuân Chi Mộng

Sự kiện cho tuần 20/02/2015 - 26/02/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V174

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top