[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V178

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V178 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Mở phòng hỗ trợ Khách Hàng trực tuyến trên CCTalk (vào phòng)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

[Đại Hội Tỷ Võ] Liên Cổng Game

 • Thời gian diễn ra: Ngày 17, 18/03/2015

[Sự Kiện] Hoa Hồng Tháng 3

 • Tặng Quà Giai Nhân, Nhận Quà Đáp Lễ (chi tiết)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

[Sự Kiện] Tích Vàng Nhận Quà (chi tiết)

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ


Huân Chương Mới: Hoa Hồng Tháng Ba

 • Nâng cấp: bằng Thủy Tinh Thạch (vật phẩm mới) hoặc Bùa Cường Hóa -> Thất bại sẽ bị giảm cấp sao

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Công Pháp: Đấu Chuyển Tinh

 • [Hoạt động] Mở Tính Năng: Bí Kíp Đấu Chuyển Tinh giá 88 vàng.
 • [Hoạt động] Thần Long Giáng Thế: Tinh Trận Đồ giá 30 vàng.

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Đế Vương Bảo Đồ: cập nhật trang 2

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Võ Lâm Thần Binh: Long Tuyền Kiếm

  • Võ Lâm Thần Binh: giá 4888v
  • [Long Tuyền Kiếm] Kiếm tôn long tuyền, sức mạnh tuyệt đỉnh.
  • Long Tuyền Kiếm (4888v /cái): Thượng cổ thần binh lưu truyền từ ngàn xưa
CấpCôngThủBạoThuộc Tính ẨnMàu
0 10.800 5.400 1080    
1 21.600 10.800 2160    
2 32.400 16.200 3240    
3 54.000 27.000 5400    
4 75.600 37.800 7560    
5 97.200 48.600 9720    
6 132.000 66.000 13200    
7 162.000 81.000 16200    
8 192.000 96.000 19200 Tấn công +88.888  
9 240.000 120.000 24000 Tất cả tầng võ công +2  
10 300.000 150.000 30000 Kiếm Tôn Long Tuyền Vàng
 • Kiếm Tôn Long Tuyền
  • Mỗi lần công kích có tỉ lệ 50% phát ra chiêu thức Kiếm Tôn Long Tuyềnduy trì trong 6 giây, dưới trạng thái này đòn tấn công sẽ bỏ qua né tránh của đối thủ bất kể đối thủ đang khinh công.
  • Trạng thái sau khi hóa giải còn khiến đối thủ bị định thân, duy trì trong 2 giây
  • Thời gian chờ: 180 giây

Ưu Đãi

  • Ưu Đãi Luyện Cốt: Túi Ưu Đãi Hồn Tứ Linh

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

 

  • Ưu Đãi Đặc Biệt: Túi Khai Quang Long Ngâm, Túi Khai Quang Hổ Dực, Túi Kích Hoạt Thần Khuyển

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

[Cập Nhật] Rèn Huân Chương

 • Cập nhật công thức rèn Huân Chương Hắc Hổ, Huân Chương Nhật Nguyệt

[Cập Nhật] Rèn Thần Binh

 • Cập nhật công thức rèn Quang Minh Trượng

[Cập Nhật] Võ Lâm Thần Binh

 • Bỏ Kim Bài tại công thức đổi Thần Khuyển Kích Hoạt
 • Ưu Đãi: Linh Hóa Hổ Dực

[Chiến Trường] Hệ Thống Điểm Uy Danh

  • 23h59 Chủ Nhật sẽ tổng kết điểm Uy Danh
  • 06h00 – 12h00 Thứ Hai sẽ nhận phần thưởng Top 10 Uy Danh (Tuần)
  • 13h00 Thứ Hai: hệ thống sẽ tạo mới lại và bắt đầu tính điểm Uy Danh Tuần
  • Phần thưởng Uy Danh:
Hạng 1 01 Gói Quà Uy Danh 1 2888 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 2 01 Gói Quà Uy Danh 2 1888 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 3 01 Gói Quà Uy Danh 3 1688 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 4 01 Gói Quà Uy Danh 4 1488 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 5 01 Gói Quà Uy Danh 5 1288 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 6 01 Gói Quà Uy Danh 6 1088 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 7 01 Gói Quà Uy Danh 7 888 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 8 01 Gói Quà Uy Danh 8 688 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 9 01 Gói Quà Uy Danh 9 468 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
Hạng 10 01 Gói Quà Uy Danh 10 268 Đào Thực Tinh Túy 01 Uy Danh Lệnh
  • Uy Danh Lệnh (hạn sử dụng đến 23h59 ngày Thứ Hai): sử dụng nhận được thuộc tính Uy Danh (7 ngày):

Tấn công +888.888
Phòng thủ +688.888
Bạo kích +8.888
Né tránh +8.888
Sinh lực +8.888.888

Hiện tại, nhân vật đạt top vẫn nhận được thuộc tính cộng thêm 7 ngày. Danh hiệu "Uy Danh" sẽ được cập nhật trong phiên bản tiếp theo.

 • [Điều chỉnh] Nguyên Soái: miễn dịch với chiêu thức Đại Lực Kim Cang.

[Huyết Ma] Giới hạn

 • Tối đa chỉ có thể nhận được 1000 điểm / ngày.
 • Đánh bại nhân vật cấp <120 sẽ không thể nhận được điểm Huyết Ma.
 • Đánh bại duy nhất 1 nhân vật chỉ có thể nhận tối đa 10 điểm Huyết Ma.

Sự kiện cho tuần 13/03/2015 - 19/03/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V165

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top