[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V179

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V179 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Điều chỉnh chiêu thức Hồi Sinh - Thú

Điều chỉnh lỗi lag hồi nhân vật

Điều chỉnh hình thức xử lý phạt kênh chát mật (xem tin)

Vấn đề Auto trong game

  • Gia tăng hình thức xử lý nhân vật sử dụng auto trong game
Hình thức xử lý cũHình thức xử lý mới
Giảm thuộc tính nhân vật Giam tại bản đồ Tàng Kinh Các
   • Lần 1: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 1 ngày.
   • Lần 2: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 3 ngày
   • Lần 3: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 7 ngày
   • Lần 4: giam tại bản đồ Tàng Kinh Các 30 ngày
  • Gia tăng thời gian kiểm tra xử lý nhân vật
Thời gian xử lý cũThời gian xử lý mới
Hàng tháng Thứ ba hàng tuần

Lưu ý:

 • Hình thức xử lý sẽ cộng dồn sau những lần xử lý đã thông báo.
 • Trong bản đồ Tàng Kinh Các, nhân vật sẽ không thể thao tác.

NPC Tổng Quản

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

 • Thông báo nhân vật sử dụng Auto
 • Người chơi có thể tiến hành thông báo các nhân vật sử dụng auto
 • Dựa vào thông tin thông báo, hệ thống sẽ nhanh chóng theo dõi, kiểm tra và xử lý các nhân vật

Huân Chương Mới: Huân Chương Nộ Bạo

 • Cửa Hàng / Trang Bị: giá 2888 vàng
 • Thuộc tính đặc biệt: gia tăng xác suất bạo kích
 • Nâng cấp: bằng Long Thần Thạch -> Thất bại sẽ bị giảm cấp sao
 • Nâng cấp: bằng Bùa Cường Hóa -> Thất bại sẽ không bị giảm cấp sao

Tụ Bảo Bồn

 • Diễn ra từ 0h ngày 20/03 đến 23h59 ngày 26/03/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Tụ Bảo Bồn – Cao Cấp

 • Diễn ra từ 0h ngày 20/03 đến 23h59 ngày 26/03/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Long Chi Chúc Phúc: Giao diện tích lũy

 • Gói Quà Tích Lũy 8: mở ra nhận được Đá Truyền Thuyết Thần Long Phù*1 (khóa)

Điểm Uy Danh Chiến Trường

 • Sửa lỗi Phần thưởng Đào Thực Tinh Túy
 • Hiệu quả Buff trong Liên Máy Chủ
 • Danh hiệu "Uy Danh"
 • Chiến trường Tống –Mông : BOSS Thống Lĩnh không bị dính chiêu "Đại Kim Cang Lực"

Hoạt động mới: Luyện Chân Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định KỳWebgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định KỳWebgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Hoạt động: Chân Nguyên

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - Bảo Trì Định Kỳ

Sự kiện cho tuần 20/03/2015 - 26/03/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V165

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top