[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V185

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V185 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

[Bạch Long Giáng Thế] Bạch Long Thú Đơn

  • Vật phẩm: Bạch Long Thú Đơn (biến hình thú cưỡi thành Bạch Long)

  • Hạn sử dụng vật phẩm: đến 23h59 ngày 07/05/2015.
  • Thời gian hiệu quả: Trong 24h online.

 • Bạch Long Thú Đơn (biến hình thú cưỡi thành Bạch Long)

[Bạch Long Giáng Thế] Sự kiện chào đón Bạch Long

  • Trang bị Bạch Long Giáng Thế

 • Khảm 5 loại Bạch Long Châu
  • Bạch Long Châu – Công Khảm tăng 200.000 tấn công
  • Bạch Long Châu – Thủ Khảm tăng 100.000 phòng thủ
  • Bạch Long Châu – Bạo Khảm tăng 8.888 bạo kích
  • Bạch Long Châu – Né Khảm tăng 8.888 né tránh
  • Bạch Long Châu – Võ Khảm tăng 8 tầng võ công
 • Đá cường hóa:
  • Đá Cường Hóa Bạch Long Châu.
  • Mỗi lần cường hóa sẽ tăng 10.000 tấn công (thuộc tính cường hóa cộng thêm) cho Bạch Long Giáng Thế

[Bạch Long Giáng Thế] Boss Bạch Long – Cổ Mộ Mật Thất 5

 • Thời gian xuất hiện Boss: 20h30 hàng ngày tại Cổ Mộ Mật Thất 5
STTVật PhẩmSố LượngTính Chất
1 Đĩnh Vàng 1 khóa
2 Đĩnh Bạc 1 khóa
3 Ngọc Tỉ Thuần 1 khóa
4 Vạn Năng Cường Hóa Phù 1 khóa
5 Đá Cường Hóa Bạch Long Châu 1 Không khóa
6 Bạch Long Châu – Công 1 Không khóa
7 Bạch Long Châu – Thủ 1 Không khóa
8 Bạch Long Châu – Bạo 1 Không khóa
9 Bạch Long Châu – Né 1 Không khóa
10 Bạch Long Châu – Võ 1 Không khóa
11 Rương Bạch Long – Bí Kíp 1 Không khóa
12 Rương Bạch Long – Kích Hoạt 1 Không khóa
13 Bản Chế Tạo Bảo Ngọc 1 Không khóa
14 Hoàng Kim Lệnh 1 Không khóa
15 Võ Hồn Đơn 1 Không khóa
16 Huyền Thiết Thượng Cổ 1 Không khóa
17 Chùy Vàng 1 Không khóa
18 Bùa Cường Hóa 1 Không khóa
19 Hiên Viên Cường Hóa Phù 1 Không khóa
20 Đá Bổ Thiên 1 Không khóa

[Bạch Long Giáng Thế] Sức Mạnh Tứ Linh Thú

  • Truyền thuyết kể rằng Bạch Long xuất hiện cũng là lúc mà Tứ Linh Thú tăng cường sức mạnh một cách mạnh mẽ.
  • Nhân sĩ đánh bại boss Tứ Linh Thú sẽ có xác suất rơi những bảo vật giá trị giúp quý nhân sĩ có thể nâng cao sức mạnh của Thú Cưỡi.
100% xác suất rơi vật phẩmCó tỉ lệ rơi các vật phẩm quý hiếm
1 trong 4 Loại Hồn Tứ Linh Mộng Huyễn Đơn
Niết Bàn Tịch Thú Cưỡi Đơn Truyền Thuyết
Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi Mộng Thần Đơn
Thú Cưỡi Thần Đơn Tiềm Năng Đơn Thú Cưỡi (Siêu)

[Võ Lâm Thần Binh] Toái Liệt Chùy

CấpCôngThủBạoThuộc Tính Ẩn
0 18.000 9.000 1.800
1 36.000 18.000 3.600
2 54.000 27.000 5.400
3 90.000 45.000 9.000
4 126.000 63.000 12.600
5 162.000 81.000 16.200
6 220.000 110.000 22.000
7 270.000 135.000 27.000
8 320.000 160.000 32.000 Tấn công +88.888
9 400.000 200.000 40.000 Tất cả tầng võ công +2
10 500.000 250.000 500.000 Toái Liệt Thạch Chùy

Kỹ năng: Toái Liệt Thạch Chùy

Khi tấn công sẽ có tỉ lệ 50% phát ra chiêu thức Toái Liệt Thiên Kiếp, duy trì 10 giây, có trạng thái này, mỗi lần công kích khiến đối phương khiến không thể nào di chuyển. Ngoài ra, có thể khóa đòn đối phương, thời gian chờ 180 giây

Chuỗi 4 ngày sự kiện: Ngày cuối cùng để tham gia sự kiện 01-05

Vận Tiêu: Tiêu Xa Xe Tăng

Thời gian kết thúc sự kiện: kéo dài thêm 2 tuần đến 23h59 ngày 14/05/2015.

Truy Tìm Đồ Cổ: hoạt động miễn phí thu thập đồ cổ đổi quà

Đóng sự kiện lớn

 • Hoa Đăng Đóng
 • Nhạc Tương Dương Như cũ
 • Ngoại trang sự kiện Đóng

Thẻ Tích Lũy: thay đổi thành hoạt động Tích Lũy Tháng

 • Đang tiến hành cập nhật

Quà Tặng Vip đổi tên thành Quà Tặng V185

 • Thời gian hoạt động: từ 00h00 ngày 01/05 đến 23h59 ngày 07/05
 • Cập nhật phần thưởng mới

Võ Lâm Thần Binh

  • Giảm giá các thần binh cũ (> 6 tháng ra mắt)
  • Sắp xếp lại các thần binh theo thứ tự thời gian
  • Bán thần binh mới Toái Liệt Chùy
  • Bán Thần Khuyển, Hổ Dực
  • Công thức đổi Hổ Dực: 6888 Lệnh Bài Minh Chủ
  • Mảnh Hổ Dực: hủy và gửi yêu cầu hỗ trợ để được hỗ trợ Lệnh Bài Minh Chủ
Mảnh Hổ Dực 1 488 Lệnh Bài Minh Chủ
Mảnh Hổ Dực 2 688 Lệnh Bài Minh Chủ
Mảnh Hổ Dực 3 1088 Lệnh Bài Minh Chủ
Mảnh Hổ Dực 4 1288 Lệnh Bài Minh Chủ
Mảnh Hổ Dực 5 1888 Lệnh Bài Minh Chủ
Mảnh Hổ Dực 6 2088 Lệnh Bài Minh Chủ

Hoạt động mới: Tích Lũy Tháng 5

 • Bỏ hoạt động Thẻ Tích Lũy

Long Chi Chúc Phúc


Sự kiện cho tuần 01/05/2015 - 07/05/2015

Webgame nhập vai Võ Lâm Chi Mộng - V165

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top