[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V191

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V191 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

 • Diễn ra ngày 16 và ngày 17/06/2015

Tụ Bảo Bồn (Thấp)

 • Từ 00h00 ngày 12/06 đến 23h59 ngày 18/06/2015

Tụ Bảo Bồn (Cao)

 • Từ 00h00 ngày 12/06 đến 23h59 ngày 18/06/2015

Gói Quà Tân Thủ: cập nhật thêm các gói quà cấp tiếp theo

 

 

 

Sự kiện SEA Games: Quả Bóng Mikasa

  • Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 12/06 đến 21h00 ngày 17/06/2015
  • Nội dung: Người chơi thu thập Quả Bóng Mikasa để nộp tại NPC Thu Hương.

  • Nguồn gốc: Người chơi thu thập Quả Bóng Mikasathông qua các hoạt động sau:
   • Sóc Báu: có tỉ lệ 100% rớt ra 01 Bóng Mikasa
   • Boss Thế Giới: có tỉ lệ 100% rớt ra 01 Bóng Mikasa
   • Cờ Bang: đánh bại cờ bang sẽ có tỉ lệ 100% rớt ra 01 Bóng Mikasa
   • Cửa Hàng Thành Chiến: 20 điểm = 01 Bóng Mikasa
   • Boss Thống Lĩnh Chiến Trường Tống Mông: có tỉ lệ 100% rớt ra 8 Bóng Mikasa
  • Thời gian nộp: từ 00h00 đến 21h00 hàng ngày từ 12/06 đến 21h00 ngày 17/06/2015
  • Mỗi lần nộp 1 Bóng Mikasa sẽ nhận được 1 Hộp Kinh Nghiệm Cao.
  • Thời gian nhận thưởng: từ 07h00 đến 23h00 ngày từ 18/06/2015
  • Phần thưởng:
Thứ HạngPhần Thưởng
Hạng 1 Rương Ngạo Thần – Phi Long*3 (khóa)
Hạng 2 Rương Ngạo Thần – Phi Long*2 (khóa)
Hạng 3 Rương Ngạo Thần – Phi Long*1 (khóa)
Hạng 4 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*4 (khóa)
Hạng 5 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*3 (khóa)
Hạng 6 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*3 (khóa)
Hạng 7 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*2 (khóa)
Hạng 8 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*2 (khóa)
Hạng 9 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*1 (khóa)
Hạng 10 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*1 (khóa)
 • Thời gian cập nhật bảng xếp hạng: 06 giờ sáng hàng ngày

Sự kiện SEA Games: Sư Tử Nila

  • Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 12/06 đến 21h00 ngày 17/06/2015
  • Nội dung: Người chơi thu thập Sư Tử Nila để nộp tại NPC Thu Hương.

  • Nội dung: Người chơi thu thập Sư Tử Nilathông qua:
   • Thu thập nguyên liệu đánh quái và nguyên liệu phó bản đổi tại hoạt động Quả Bóng Tròn 8888 quả (khóa)
   • Cửa Hàng: Giá 8 vàng. Mỗi ngày tối đa mua được 88888 quả (khóa)
  • Phần thưởng xếp hạng ngày
   • Mỗi ngày vào lúc 21h00 sẽ tổng kết top xếp hạng ngày. (tổng cộng có 6 ngày)
Bảng xếp hạng mỗi ngàyPhần Thưởng
Hạng 1 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*6 (khóa)
Hạng 2 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*4 (khóa)
Hạng 3 Mảnh Ngạo Thần – Phi Long*2 (khóa)
  • Thời gian nộp: từ 00h00 đến 21h00 hàng ngày từ ngày 12/06 đến ngày 17/06/2015
  • Thời gian nhận thưởng: từ 21h30 đến 23h59 hàng ngày.
  • Thời gian cập nhật bảng xếp hạng: 30 phút / lần.
  • Mỗi lần nộp 1 Sư Tử Nila sẽ nhận được 1 Đào Thực Tinh Túy
  • Phần thưởng xếp hạng chung cuộc:
   • Từ 00h00 đến 06h00 ngày 18/08 sẽ cập nhật top xếp hạng chung cuộc
Phần thưởng chung cuộc – Sư Tử Nila

Hạng 1

Hạng 2

Hạng 3

Hạng 4 - 10
 • Thời gian cập nhật bảng xếp hạng: 06 giờ sáng hàng ngày.
 • Thời gian nhận thưởng: từ 07h00 đến 23h00 ngày từ 18/06/2015

Thần Điêu Phong

“Đỉnh núi Thần Điêu Phong, nơi núi non hiểm trở, dễ thủ khó công”

  • Phó Bản Thần Điêu giảm độ khó phó bản.

 

  • Gói Quà Thần Điêu Phong (mức nạp 200 vàng) sự kiện Cuối Tuần / Đầu Tuần / Hưởng Lộc

Thần Điêu Ảo Hóa Đơn

Trong trạng thái buff này Tấn Công +100.000
Hắc Điêu Ảo Hóa Đơn

Trong trạng thái buff này Phòng thủ +100.000
Bạch Điêu Ảo Hóa Đơn

Trong trạng thái buff này Bạo Kích +100.000
Tử Điêu Ảo Hóa Đơn

Trong trạng thái buff này Né Tránh +100.000
 • Lưu ý: Quý nhân sĩ không nên sử dụng cùng lúc 4 loại này, vì chỉ tính 1 trong 4 loại thuộc tính trên.

[Cực Phẩm] Ngạo Kiếm

  •  [Hoàn Mỹ] Ngạo Kiếm có thể dùng Bùa Tái Tạo để nâng cấp lên [Cực Phẩm] Ngạo Kiếm
  • Xác suất nâng cấp thành công là 0.2%

 [Hoàn Mỹ] Ngạo Kiếm[Cực Phẩm] Ngạo Kiếm
Tấn công 888.888 2.000.000
Phòng thủ 0 1.000.000
Tầng võ công 0 10
Kỹ năng   ★ Thiên Phạt Kiếm: giảm 18 tầng võ công của đối thủ, thời gian chờ là 180 giây.

 

Sự kiện cho tuần 12/06/2015 - 18/06/2015 (chi tiết)

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top