[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V199

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V199 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Quà Tháng 8

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện từ 00h ngày 07/08 đến 23h59 ngày 13/08/2015, quý Nhân Sĩ tích lũy 1.800 vàng sẽ nhận được gói quà tháng 8
  • Thời gian nhận quà từ 17h00 ngày 07/08/2015.
  • Nhận quà tại đây

Đại Hội Tỹ Võ liên cổng game

  • Diễn ra từ ngày 11 – 12/08/2015
  • Điều chỉnh các gói quà Tuyển Thủ và gói quà Trợ Uy (xem tại đây)
  • Vật phẩm mới: Ngọc Tỷ Võ Lâm Minh Chủ

Tụ Bảo Bồn Thấp (1800 vàng)

 • Từ 0h ngày 07/08 đến 23h59 ngày 13/08/2015

Tụ Bảo Bồn Cao (6000 vàng)

 • Từ 0h ngày 07/08 đến 23h59 ngày 13/08/2015

Hỏa Long Châu

   • Bán tại Cửa Hàng giá 4.888 vàng
   • Điều kiện: Khi đeo huân chương Hỏa Long Châu (0-10 sao) sẽ mở ô kích hoạt hiển thị
   • Thuộc tính – nâng cấp huân chương: nâng cấp bằng Long Thần Thạch và Bùa Cường Hóa

CấpCôngThủBạoThuộc Tính Ẩn
0 8.100 3.000 360 360
1 21.600 8.400 720 720
2 33.750 13.500 1.260 1.260
3 45.000 18.000 1.800 1.800
4 67.500 27.000 3.060 3.060
5 90.000 36.000 4.500 4.500
6 117.000 46.800 6.750 6.750
7 150.000 61.200 9.000 9.000
8 204.000 80.400 11.700 11.700  
9 247.500 99.000 14.400 14.400  
10 300.000 126.000 18.000 18.000 Tất cả tầng võ công +2

Long Thần Hộ Thể

   • Bán tại Cửa Hàng giá 4.888 vàng
   • Điều kiện: Khi đeo huân chương Long Thần Hộ Thể (0-10 sao) sẽ mở ô kích hoạt hiển thị
   • Thuộc tính – nâng cấp huân chương: nâng cấp bằng Long Thần Thạch và Bùa Cường Hóa

CấpCôngThủBạoThuộc Tính Ẩn
0 8.100 3.000 360 360
1 21.600 8.400 720 720
2 33.750 13.500 1.260 1.260
3 45.000 18.000 1.800 1.800
4 67.500 27.000 3.060 3.060
5 90.000 36.000 4.500 4.500
6 117.000 46.800 6.750 6.750
7 150.000 61.200 9.000 9.000
8 204.000 80.400 11.700 11.700  
9 247.500 99.000 14.400 14.400  
10 300.000 126.000 18.000 18.000 Tất cả tầng võ công +2

Võ Lâm Thần Binh

 • Võ Lâm Thần Binh: giá 4.888 vàng
 • [Thiên Hạt Kiếm] - Thượng cổ thần binh lưu truyền từ ngàn xưa
 • Trong thời gian diễn ra hoạt động, tối đa có thể mua được 1 lần. Vật phẩm nhận được sẽ khóa
 • Nâng cấp bằng: vật phẩm Long Thần Thạch và Bùa Cường Hóa
 • Kỹ năng đặc biệt: có 2% tỉ lệ xuất chiêu, trong thời gian 10 giây , mỗi giây khiến đối phương mất 5% sinh lực
CấpCôngThủBạoThuộc Tính ẨnMàu
0 18000 3.000 1800 Lam
1 36000 18000 3600 Lam
2 54000 27000 5400 Lam
3 90.000 45.000 9.000 Lam
4 126.000 63.000 12.600 Lam
5 162.000 81.000 16.200 Lam
6 220.000 110.000 22.000 Lam
7 270.000 135.000 27.000 Lam
8 320.000 160.000 32.000 Tấn công +88.888 Lục
9 400.000 200.000 40.000 Tất cả tầng võ công +2 Lục
10 500.000 250.000 50.000 Kỹ năng đặc biệt Vàng

Rương Vàng 7 Ngày – mức nạp 6.000 vàng

Biểu tượng hoạt động

Thời gian diễn ra sự kiện
 • Từ 00h00 ngày 07/08 đến 23h59 ngày 13/08/2015

Ngũ Tuyệt Chương: gồm 5 loại Huân Chương

  • Nguồn gốc: tại Long Chi Chúc Phúc trong hoạt động
  • Bao gồm 5 loại Huân Chương: Đông Tà, Tây Độc, Nam Đế, Bắc Cái và Trung Thần Thông

Kim Ngọc Đối Bội

Tạm tắt kích hoạt ẩn bộ phi long

 

Sự kiện cho tuần 07/08/2015 - 13/08/2015 (chi tiết)

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top