[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V203

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V203 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Tiếp tục vận tiêu x5

Tụ Bảo Bồn Thấp (1800 vàng) tạm đóng

Tụ Bảo Bồn Cao (6000 vàng) tạm đóng

Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

 • Thời gian diễn ra: ngày 08, 09/09/2015

Ngày Tựu Trường (chi tiết)

Hoạt động Chân Nguyên

 • Bán thêm 2 vật phẩm mới
   • Đá Kích Hoạt Cung (giá 88 vàng/viên)

   • Đá Kích Hoạt Đan Điền (giá 88 vàng/viên)

Ảo Hóa Thiên Dực

Hồng Dực Thiên Sứ

Thanh Dực Thiên Sứ

Bạch Dực Thiên Sứ

Tử Dực Thiên Sứ

Chào Đón Năm Học Mới

  • Thời gian diễn ra:  Từ 00h00 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 10/09/2015
  • Nhận tại cổng 360game
  • Thời gian nhận thưởng vào lúc 10h30 ngày 04/09/2015
  • Gói Gói Quà Tựu Trường ( Nạp 1.800 vàng)

  • Gói Quà Khai Giảng (Nạp 6.000 vàng)

Phó bản: Cập nhập vật phẩm mới

  • Vật phẩm mới: Huy Hiệu Phó Bản

  • Phần thưởng khi hoàn thành Phó Bản-Cao sẽ được nhận thêm : Huy Hiệu Phó Bản*1(khóa)

Hoạt Động Nộp Sách

 • Thời gian diễn ra: từ 00h00 ngày 04/09 đến 23h59 ngày 09/09/2015.
 • Thời gian nhận thưởng: từ 00h00 đến 23h59 ngày 10/09/2015
 • Mỗi lần nộp 1 Sách nhận được phần thưởng Hộp Kinh Nghiệm Loại 5*1(khóa)
 • Phần thưởng Top Nộp Sách
  • Top 1: Bùa Cường Hóa*68(khóa)
  • Top 2: Bùa Cường Hóa*48(khóa)
  • Top 3: Bùa Cường Hóa*28(khóa)
  • Top 4: Bùa Cường Hóa*18(khóa)
  • Top 5 - 10: Bùa Cường Hóa*8(khóa)

Sự kiện cho tuần 04/09/2015 - 10/09/2015 (chi tiết)

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top