[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V212

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V212 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Vương Giả Chi Bang

Nhân sĩ thân mến, VGCB kỳ I ngày 24,25/10-2015 bị tạm hoãn , nay Ban Điều Hành sẽ tổ chức thi đấu lại vào ngày 7,8/11/2015.

  • Hệ thống áp dụng cho 256 Bang kỳ trước đã đăng ký tham gia
   • Vòng loại : 07/11/2015
   • Chung kết: 08/11/2015
  • Phần thưởng

Mở Tính Năng: Ngạo Thần Vô Kỵ

  • Dùng “Ngạo Thần-Vô Kỵ” để kích hoạt trang bị Ngạo Thần Vô Kỵ
Ngạo Thần Vô KỵThuộc tính cơ bản 1 trang bị Kích hoạt đủ bộ (10/10) trang bị
Bộ Vũ Long – 10 Trang Bị Công + 250.000 Tấn Công +1.500.000, Phòng+1.500.000, Tất cả tầng võ công +15
Bộ Vân Long– 10 Trang Bị Công + 500.000 Tấn Công +3.000.000, Phòng+3.000.000, Tất cả tầng võ công +30

  • Trang bị Ngạo Thần Vô Kỵ : Vũ Long, Vân Long, có thể rã thành mảnh

 • Trang bị Vũ Long Mảnh Vũ Long*1(khóa)
 • Trang bị Vân Long Mảnh Vân Long*1(khóa)
 • Trang bị Thiên Long Mảnh Thiên Long*1(khóa)

Đóng vận tiêu x5 phần thưởng

Tương Dương Chi Bảo: Đóng

Hoạt động : Vô Kỵ Ngạo Thần

  • Thời gian: từ  0h đến 23h59 ngày 10/11/2015
  • Tham gia hoạt động có cơ hội nhận Rương Ngạo Thần- Vô Kỵ và Rương Ngạo Thần – Vũ Long

  • Online Nhận Thưởng: Cập nhập phần thưởng Rương Vô Kỵ Ngạo Thần

Hoạt động :Bất Hoại Kim Thân

 • Thời gian :  từ 0h ngày 06/11/2015 đến 23h59 ngày 12/11/2015

Hoạt động :Đột Phá Võ Công

  • Thời gian : từ 0h ngày 08/11/2015 đến 23h59 ngày 08/11/2015

Hoạt động : Quà Tặng Tuổi Mới

 • Thời gian : từ  0h ngày 06/11/2015 đến 23h59 12/11/2015

Hoạt động : Địa Ngục Điểu

 • Thơi gian: từ 0h ngày 06/11/2015 đến 23h59 ngày 12/11/2015

Hoạt động 6: Long Chi Chúc Phúc

 • Thời gian: từ 0h ngày 06/11/2015 đến  23h59 ngày 12/11/2015
 • Cập nhập phần thưởng kích hoạt Bát Hồn Thú

Tụ Bảo Bồn (thấp)

 • Từ 0h ngày 06/11/2015 đến 23h59 ngày 12/11/2015

Tụ Bảo Bồn (cao)

 • Từ 0h ngày 06/11/2015 đến 23h59 ngày 12/11/2015

Sự kiện cho tuần 06/11/2015 - 12/11/2015 (chi tiết)

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top