[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V213

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V213 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Hoạt động: Đền Bù Vương Giả Chi Bang

Đỉnh Phong Thú

  • Mở tính năng: Đá Kích Đỉnh Phong(88v/1viên): dùng để kích hoạt tính năng Đỉnh Phong Thú
  • Hoạt động: Đỉnh Phong Thú
  • Thời gian: từ 0h00 ngày 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015
  • Thông qua hoạt động đổi Mảnh Yêu Ly và Mảnh Hỗn Độn
  • Ma Thú Truyền Thuyết – Hỗn Độn

Thu thập đủ 9 Mảnh Yêu Ly sẽ mở ra thú cưỡi Yêu Ly

Thu thập đủ 9 Mảnh Hỗn Độn sẽ mở ra thú cưỡi Hỗn Độn

Công Pháp: Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

 • Mở tính năng: Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm Quyết (88v/viên): dùng để công pháp Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm

Mở Hoạt Động Nạp 1 Nhận 1

 • Thời gian: từ 0h00 ngày 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015

Hoạt động Trung Nguyên Tiêu Cục

  • Thời gian: từ 0h00 ngày 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015
  • Nhân Sĩ sử dụng Tiêu Xa LệnhPhong Ấn Lệnh  để đổi phần thưởng

 

  • Thuộc tính Huân Chương Trung Nguyên Tiêu Cục

 • Mỗi công thức tối đa đổi được 1 lần

Hoạt Động : Văn Chiến Hổ

Hoạt động Lộc Đại Phát

 • Thời gian: từ 00h00 13/11/2015 đến 23h59 ngày 13/11/2015

Đầu Tuần/Phát Tài/Lộc Bất Tận Hưởng

  • Thời gian: từ 00h00 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015
  • Mốc nạp 15,000; 30,000; 45,000; 60,000 : cập nhập 2 gói quà mới

  • Mốc nạp 90,000 vàng , 188,888 vàng, 288,888 vàng thêm phần thưởng Mảnh Đỉnh Phong

Hoạt động Quà Nạp Mỗi Ngày: cập nhập phần thưởng

 • Thời gian: từ 00h00 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015

Hoạt động Đột Phá Võ Công

Hoạt Động Điều Ước Thần Long

 • Thời gian: từ 0h00 ngày 18/11/2015 đến 23h59 ngày 18/11/2015

Hoạt động Quà Thần Bí

Cửa Hàng : thêm vật phẩm mới

Hoạt động Long Chi Chúc Phúc : cập nhập phần thưởng

Tụ Bảo Bồn (thấp)

 • Từ 0h ngày 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015

Tụ Bảo Bồn (cao)

 • Từ 0h ngày 13/11/2015 đến 23h59 ngày 19/11/2015

Sự kiện cho tuần 13/11/2015 - 19/11/2015

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top