[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V216

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V216 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Vương Giả Chi Bang

 • Báo danh: 07/12/2015
 • Vòng loại: 08/12/2015
 • Chung kết: 09/12/2015
 • Thông tin chi tiết tại đây

Đền Bù Trợ Uy Đại Hội Tỉ Võ

  • Thời gian: từ 0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 10/12/2015
  • Toàn bộ nhân sĩ: sẽ nhận Quà Đền Bù Tỷ Võ
Quà Đền Bù Tỷ Võ Hộp Kinh Nghiệm Cao*268(khóa)
Đào Thực Tinh Túy*268(khóa)
Nguyên Liệu Cao Cấp*268(khóa)
Đá Tạo Huyết Thú Cấp 1*268(khóa)
 • Tuyển thủ Top 32: sẽ nhận Quà Đền Bù Tuyển Thủ
  • (Phần quà sẽ gửi đến quý nhân sĩ trong danh sách trên từ 7 - 10 ngày kể từ ngày có thông báo này.)

Hoạt động: Quà Tặng Tuổi Mới

  • Thời gian :từ  0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 10/12/2015

Hoạt động Tân Thủ: thêm công thức Tân Thủ Lệnh

  • Thời gian: từ  0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 10/12/2015
Gói Quà Tân Thủ Phiêu Bạt Cực Hàn Phách*268(khóa)
Bí Kíp Lục Dương*268(khóa)
Tiên Thiên Đơn*268(khóa)
Trường Sinh Đan*268(khóa)
Đào Thực Tinh Túy*268(khóa)
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5*268(khóa)
Thiên Đế Kiếm*1(khóa)

Gói Quà Tân Thủ Phiêu Bạt Cực Hàn Phách*268(khóa)
Bí Kíp Lục Dương*268(khóa)
Tiên Thiên Đơn*268(khóa)
Trường Sinh Đan*268(khóa)
Đào Thực Tinh Túy*268(khóa)
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5*268(khóa)
Long Tuyền Kiếm*1(khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8(khóa)

Gói Quà Tân Thủ Hành Đạo Cực Hàn Phách*268(khóa)
Bí Kíp Lục Dương*268(khóa)
Tiên Thiên Đơn*268(khóa)
Trường Sinh Đan*268(khóa)
Đào Thực Tinh Túy*268(khóa)
Hộp Kinh Nghiệm Loại 5*268(khóa)
Hàn Băng Thương*1(khóa)
Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8(khóa)

Quà Tân Thủ Tháng 12: Áp dụng từ S593 đến S600

 • Thời gian: từ 17h ngày 04/12/2015
Quà Tân Thủ Tháng 12 Bí Kíp Giáng Long *1688(khóa)
Bí Kíp Phi Long *1688(khóa)
Bí Kíp Cửu Âm*1688(khóa)
Lục Mạch Huyền Đơn*1688(khóa)
Hỗn Nguyên Đơn *1688(khóa)
Hỏa Long Đơn *1688(khóa)
Kinh Nghiệm Đơn – Siêu*1(khóa)
Bàn Quay Tinh Thạch*1(khóa)
Hộ Thể Thần Đơn* 1688(khóa)
Bắc Minh Tâm Pháp* 1688(khóa)
Hộp Kinh Nghiệm loại 5*1688(khóa)
Đào Thực Tinh Túy *1688(khóa)
Nguyên Khí Đơn *1688(khóa)
Dịch Cân Đơn* 1688(khóa)
Bàn Quay Hoàng Đạo*1(khóa)
Đế Vương Bảo Đồ*1(khóa)
Võ Lâm Linh Đơn*68(khóa)
Thẻ Đổi Chân Nguyên*8(khóa)
Long Lân Thường (Hồn)*1(khóa)
Bá Vương Kiếm*1(Khóa)

Quà Tân Thủ Tháng 12 Đặc Biệt Bí Kíp Giáng Long *1111(khóa)
Hộ Thể Thần Đơn *2222 (khóa)
Bí Kíp Tử Hà *3333(khóa)
Bí Kíp Thái Huyền *4444(khóa)
Lệnh Bài Thiên Quan *5555(khóa)
Huyết Ma Tâm Kinh *6666(khóa)
Lục Mạch Huyền Đơn *7777(khóa)
Thiên Sứ Vũ Bậc 1 *8888(khóa)
Đào Thực Tinh Túy *9999(khóa)
Bàn Quay Tinh Thạch*6(khóa)
Bàn Quay Hoàng Đạo*6(khóa)
Đế Vương Bảo Đồ*6(khóa)
Thẻ Đổi Giới Chỉ*1(khóa)
Thập Nhị Sinh Tiếu*1(khóa)
Tín Vật Môn Phái*1(khóa)
Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa)
Giáp Sắt Thiên Vương*1(khóa)
Gươm Sắt Thiên Vương*1(khóa)
Roi Sắt Phù Đổng*1(khóa)
Roi Sắt Phù Đổng*1(khóa)

Hoạt động : Lộc Đại Phát

 • Thời gian: từ 00h00 đến 23h59 ngày 04/12/2015
 • Mỗi tài khoản chỉ nhận 1 phần quà dưới đây với mức nạp  688 vàng
  • Thiên Sứ Vũ Bậc 1*688(khóa) hoặc Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa)

Võ Lâm Thần Binh: Phong Vận

  • Nâng cấp bằng: Long Thần Thạch và Bùa Cường Hóa
CấpCôngThủBạoThuộc tính ẩnMàu
0 70.000 35.000 3.500 Lam
1 144.000 72.000 7.200 Lam
2 200.000 100.000 10.000 Lam
3 360.000 180.000 18.000   Lam
4 500.000 250.000 25.000   Lam
5 640.000 320.000 32.000   Lam
6 880.000 440.000 44.000   Lam
7 1.080.000 540.000 54.000   Lam
8 1.280.000 640.000 64.000 Tấn công +888.888 Lục
9 1.600.000 800.000 80.000 Tất cả tầng võ công +20 Lục
10 2.000.000 1.000.000 100.000 Kỹ năng đặc biệt Vàng
 • Kỹ năng đặc biệt:
  • Không thể hồi phục sinh lực trong vòng 10 giây.
  • Thời gian hồi: 180 giây.

Phát Tài/Đầu Tuần/Lộc Bất Tận Hưởng

  • Thời gian: từ 0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015
    • Gói quà 1.800; 3.600; 5.400; 9.000; 12.600 có Rương Ngạo Thần Vũ Long

    • Gói quà 15.000; 30.000; 45.000; 60.000 có Rương Ngạo Thần-Vân Long

    • Gói quà 90.000; 188.888; 288.888 có Rương Ngạo Thần-Thiên Long

Hoạt động: Bát Quái Khảm

 • Thời gian: từ 0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015

Hoạt động: Rèn Thần Binh

  • Thời gian: từ 0h ngày đến 23h59 ngày 09/12/2015
  • Thêm mức nạp 2.000 vàng

Hoạt động: Thứ Năm Vàng

 • Thời gian: từ 00h00 đến 23h59 ngày 10/12/2015

Hoạt động: Quà Thần Bí

 • Thời gian: từ 0h ngày 10/12/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015

Hoạt động Tương Dương Chi Bảo - Viên Nguyệt Chi Bảo

  • Thời gian :từ  0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 10/12/2015

Đóng Boss Yêu Ly

Tụ Bảo Bồn (thấp)

 • Từ 0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015

Tụ Bảo Bồn (cao)

 • Từ 0h ngày 04/12/2015 đến 23h59 ngày 10/12/2015

Sự kiện cho tuần 04/12/2015 - 10/12/2015

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top