[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V217

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Phiên bản V217 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau.

Kỹ năng mới: Lục Long (gồm 6 chiêu thức)

 • Trong bảng giao diện nhân vật (phím tắt “C”), chọn tính năng mới Lục Long sẽ xuất hiện bảng giao diện tính năng (sẽ cập nhật hình ảnh sau)
 • Lưu ý: Mỗi 1 loại trang bị Lục Long 10 Sao sẽ kích hoạt các kĩ năng Lục Long

Hoạt động: Lục Long (cập nhật sau)

 • Thời gian: từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015

Mở Hoạt Động: Nạp 1 Tặng 1

  • Thời gian: từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015

Sự Kiện Theo Ngày

Sự Kiện Theo Ngày – V217
Ngày Sự Kiện Ghi Chú
11/12/2015 Vương Giả (mới)
12/12/2015 Luyện Chân Nguyên  
13/12/2015 Đột Phá Võ Công (mới)
14/12/2015 Thứ Hai Tài Lộc  
15/12/2015 Huyết Tứ Linh  
16/12/2015 Rèn Thần Binh  
17/12/2015 Thứ Năm Vàng  

Hoạt động: Bí Ẩn Hoàng Lăng

 • Thời gian: từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015

Phát Tài/Đầu Tuần/Lộc Bất Tận Hưởng

  • Thời gian: từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015
  • Cập nhật thêm Túi Bảo Thạch (loại 10)

  • Cập nhật thêm Lục Long Ấn

Trang Bị Mới

   • Trang Bị Bát Quái: Bát Quái Cấn Chương: sử dụng “ Bùa Chế Tạo” để nâng cấp

  • Trang Bị Hàng Yêu Phục Ma: Phục Ma Giáp & Hàng Yêu Bào
   • Dùng Long Thần Thạch nâng cấp (thất bại sẽ giảm cấp sao)
   • Dùng Bùa Cường Hóa (thất bại sẽ không bị giảm cấp sao )
CấpThủSinh Lực
0 100.000 10.000 100.000
1 200.000 20.000 200.000
2 300.000 30.000 300.000
3 400.000 40.000 400.000
4 600.000 60.000 600.000
5 1.000.000 100.000 1.000.000
6 2.000.000 200.000 2.000.000
7 3.000.000 300.000 3.000.000
8 4.500.000 450.000 4.500.000
9 6.000.000 600.000 6.000.000
10 8.000.000 800.000 8.000.000
 • Truyền – Chiến Long Phù (công thức đổi tại hoạt động Thường Niên)
  • Truyền – Thần Long Phù + Đá Tăng Chiến Long Phù Truyền - Chiến Long Phù*1(khóa)

Hoạt động: Bình Thiên Hạ (cập nhật sau)

  • Thời gian: từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015
  • Thu thập bộ chữ: “Vương Giả Chi Bang Bình Thiên Hạ” để đổi quà đặc biệt mở ra Huân Chương Bình Thiên Hạ cùng các vật phẩm giá trị khác.

Huân Chương Bình Thiên Hạ

Viên Nguyệt Chi Bảo, Tương Dương Chi Bảo : Đóng

Tụ Bảo Bồn (thấp)

 • Từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015

Tụ Bảo Bồn (cao)

 • Từ 0h ngày 11/12/2015 đến 23h59 ngày 17/12/2015

Sự kiện cho tuần 11/12/2015 - 17/12/2015

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top