[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V218

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt sự kiện BIG UPDATE GIÁNG SINH V218, gồm những nội dung chính sau đây:

Vương Giả Chi Bang

 • Thời gian báo danh: 21/12/2015
 • Vòng loại: 22/12/2015
 • Chung kết: 23/12/2015
 • Thông tin chi tiết giải đấu (cập nhật sau)

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt Cuối Năm

 • “Vui Giáng Sinh – Rinh Quà Vi Diệu” (từ 18/12 đến 24/12/2015) (xem chi tiết)
 • “Tri Ân Nhân Sĩ 2015” (từ 25/12 đến 31/12/2015)
 • Lễ trao giải Vui Giáng Sinh & Tri Ân Khách Hàng 2015 ngày 10/01/2016

Chuỗi Sự Kiện Đặc Biệt – Giáng Sinh 2015 (từ ngày 18 – 31/12/2015)

  • Thông tin chi tiết đang được cập nhật

Sự Kiện Theo Ngày

Sự Kiện Theo Ngày – V218
Ngày Sự Kiện Ghi Chú
18/12/2015 Vương Giả
19/12/2015 Luyện Chân Nguyên
20/12/2015 Đột Phá Võ Công
21/12/2015 Thứ Hai Tài Lộc
22/12/2015 Huyết Tứ Linh
23/12/2015 Rèn Thần Binh
24/12/2015 Thứ Năm Vàng

Đỉnh Phong Thú – Bạch Trạch

Chuỗi Sự Kiện: Đón Giáng Sinh

Quà Giáng Sinh
 • Thời gian : từ 0h ngày 18/12/2015 đến 23h59 ngày 24/12/2015

Hoạt động: Quà Giáng Sinh (trong ngày 24/12/2015)

Quà Giáng Sinh (miễn phí) Đá Tiềm Lực Thần Bí*1(khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Quà Giáng Sinh An Lành (nạp 1800 vàng) Đá Tiềm Lực Thần Bí*2(khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*2(khóa)

Quà Giáng Sinh Ấm Áp (nạp 6000 vàng) Đá Tiềm Lực Thần Bí*3 (khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*3(khóa)

Quà Giáng Sinh Hạnh Phúc (nạp 15000 vàng) Đá Tiềm Lực Thần Bí*4 (khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*4(khóa)
Hoạt động: Boss Cây Thông (từ ngày 18/12 đến 31/12/2015)
  • Mỗi ngày xuất hiện vào lúc 19h00, 20h00, 21h00 tại bản đồ Tương Dương Phủ - kênh 2
  • Phần thưởng rót toàn bộ vật phẩm khi kết thúc Boss:

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Hồng Ngọc Hoàn Mỹ*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Mã Não Hoàn Mỹ*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Phỉ Thúy Hoàn Mỹ*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Hồng Ngọc Loại 10*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Mã Não Loại 10*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Phỉ Thúy Loại 10*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Hắc Noãn Loại 10*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Đá Bổ Thiên*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Đá Bổ Thiên*1(khóa)

Bùa Cường Hóa*1(khóa)

Vương Giả Tinh Thạch*1(khóa) Đá Bổ Thiên*1(khóa)
Bàn Tiệc Giáng Sinh (từ ngày 18/12 đến 31/12/2015)
 • Thời gian: Mỗi ngày từ 20h00 đến 21h00
 • Phần thưởng : Kinh Nghiệm Đơn Siêu*1(khóa) + Nhân Vật Kim Đơn Siêu*1(khóa)
 • Chú ý: mỗi ngày chỉ được nhận tối đa 8 lần

Tiêu Xa Tuần Lộc (từ ngày 18/12 đến 31/12/2015)
 • Điều chỉnh phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu Bang/Cá nhân (không có x5 phần thưởng)
Thần Binh Sự Kiện: Gậy Giáng Sinh

 • Nâng cấp bằng: Long Thần Thạch và Bùa Cường Hóa
CấpCôngThủThuộc tính ẩn
0 70.000 70.000 3.500
1 144.000 144.000 7.200
2 200.000 200.000 10.000
3 360.000 360.000 18.000
4 500.000 500.000 25.000
5 640.000 640.000 32.000
6 880.000 880.000 44.000
7 1.080.000 1.080.000 54.000
8 1.280.000 1.280.000 64.000 Tấn công +888.888
9 1.600.000 1.600.000 80.000 Tất cả tầng võ công +20
10 2.000.000 2.000.000 100.000 Kỹ năng đặc biệt
 • Kỹ năng đặc biệt
  • Gậy thần kỳ có thể khiến đối thủ đóng băng, đối thủ trong trạng thái này sẽ bị choáng trong 6 giây.
Hoa Tuyết

Mức nạp 1.000 vàng

Gói Quà Hoa Tuyết May Mắn*1(khóa)

Mức nạp 2.000 vàng

Hoa Tuyết Đỏ*1(khóa) + Tuần Lộc (Đỏ) *1 (khóa)

Mức nạp 3.000 vàng

Hoa Tuyết Vàng*1(khóa) + Tuần Lộc (Vàng) *1 (khóa)

Mức nạp 4.000 vàng

Hoa Tuyết Lục*1(khóa) + Tuần Lộc (Lục) *1 (khóa)

Mức nạp 5.000 vàng

Hoa Tuyết Lam*1(khóa) + Tuần Lộc (Lam) *1 (khóa)

Mức nạp 6.000 vàng

Hoa Tuyết Trắng*1(khóa) + Tuần Lộc (Trắng) *1 (khóa)

Mức nạp 15.000 vàng

Phong Bạo Đao*1(khóa) hoặc Vương Giả Kiếm*1(khóa) hoặc Phong Vận Kiếm*1(khóa) hoặc Phục Ma Giáp*1(khóa) hoặc Hàng Ma Y*1(khóa) hoặc Gậy Giáng Sinh*1(khóa)

Mức nạp 30.000 vàng

Phong Bạo Đao*1(khóa) hoặc Vương Giả Kiếm*1(khóa) hoặc Phong Vận Kiếm*1(khóa) hoặc Phục Ma Giáp*1(khóa) hoặc Hàng Ma Y*1(khóa) hoặc Gậy Giáng Sinh*1(khóa)
 • Hoa Tuyết Đỏ, Hoa Tuyết Vàng, Hoa Tuyết Lục, Hoa Tuyết Lam, Hoa Tuyết Trắng
  • Nâng cấp: bằng Long Thần ThạchBùa Cường Hóa.
CấpCôngThủSinh LựcTầng Võ Công
0 100.000 100.000 100.000
1 150.000 150.000 150.000
2 200.000 200.000 200.000
3 250.000 250.000 250.000 1
4 300.000 300.000 300.000 2
5 350.000 350.000 350.000 3
6 400.000 400.000 400.000 4
7 500.000 500.000 500.000 5
8 600.000 600.000 600.000 6
9 700.000 700.000 700.000 7
10 800.000 800.000 800.000 8
Hoa Tuyết Ngũ Sắc
 • Nâng cấp: bằng Long Thần Thạch + Bùa Cường Hóa
CấpCôngThủSinh LựcTầng Võ Công
0 500.000 500.000 500.000
1 750.000 750.000 750.000
2 1.000.000 1.000.000 1.000.000
3 1.250.000 1.250.000 1.250.000 5
4 1.500.000 1.500.000 1.500.000 10
5 1.750.000 1.750.000 1.750.000 15
6 2.000.000 2.000.000 2.000.000 20
7 2.500.000 2.500.000 2.500.000 25
8 3.000.000 3.000.000 3.000.000 30
9 3.500.000 3.500.000 3.500.000 35
10 4.000.000 4.000.000 4.000.000 40

Tụ Bảo Bồn (thấp)

 • Từ 0h ngày 18/12/2015 đến 23h59 ngày 24/12/2015

Tụ Bảo Bồn (cao)

 • Từ 0h ngày 18/12/2015 đến 23h59 ngày 24/12/2015

Sự kiện cho tuần 18/12/2015 - 24/12/2015

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top