[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V219

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt sự kiện phiên bản V219, gồm những nội dung chính sau đây:

Sự Kiện Theo Ngày

Sự Kiện Theo Ngày – V219
Ngày Sự Kiện Ghi Chú
25/12/2015 Thần Long Giáng Thế
26/12/2015 Rèn Thần Binh
27/12/2015 Rèn Huân Chương
28/12/2015 Thứ Hai Tài Lộc
29/12/2015 Huyết Tứ Linh
30/12/2015 Cuối Tháng 12
31/12/2015 Hoạt động Cuối Năm
Thứ Năm Vàng
Bí Mật Long Châu

Hoạt động Giáng Sinh
(từ 0h ngày 25/12/2015 đến 23h59 ngày 30/12/2015)

Người Tuyết
Điểm tích lũyPhần thưởng
100 điểm Huân Chương Người Tuyết*1(khoá)
500 điểm Huân Chương Người Tuyết(1 Sao)*1(khoá)
800 điểm Huân Chương Người Tuyết(2 Sao)*1(khoá)
1000 điểm Huân Chương Người Tuyết(3 Sao)*1(khoá)
1200 điểm Huân Chương Người Tuyết(4 Sao)*1(khoá)
1400 điểm Huân Chương Người Tuyết(5 Sao)*1(khoá)
1600 điểm Huân Chương Người Tuyết(6 Sao)*1(khoá)
1800 điểm Huân Chương Người Tuyết(7 Sao)*1(khoá)
2000 điểm Huân Chương Người Tuyết(8 Sao)*1(khoá)

CấpPhòngSinh Lực
0 500.000 50.000 500.000
1 1.000.000 100.000 1.000.000
2 1.500.000 150.000 1.500.000
3 2.000.000 200.000 2.000.000
4 2.500.000 250.000 2.500.000
5 3.000.000 300.000 3.000.000
6 3.500.000 350.000 3.500.000
7 4.000.000 400.000 4.000.000
8 4.500.000 500.000 5.000.000
9 5.000.000 500.000 5.000.000
10 7.000.000 700.000 7.000.000
 • Chú ý:
  • Người Tuyết mỗi ngày 0h sẽ làm mới
  • Người chơi tùy thuộc môn phái sẽ chỉ mở ra 1 số đạo cụ Người Tuyết nhất định.
Đăng nhập nhận thưởng
 • Nhân Sĩ đăng nhập mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng (giao diện chưa cập nhập phần thưởng )

Thời gian Phần thưởng
20 phút Nhân Vật Kim Đơn Siêu*1 (khóa)
40 phút Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2 (khóa)
60 phút Bùa Cường Hóa*1 (khóa)
80 phút Bùa Cường Hóa*2 (khóa)
100 phút Long Chi Chúc Phúc*100 (khóa)
120 phút Long Chi Chúc Phúc*200 (khóa)
Kĩ năng Hoa Tuyết

 • Nguồn gốc: phần thưởng hoạt động Bát Cực Băng
 • Lưu ý: Nhân vật phái Minh Giáo và Bạch Đà không thể sử dụng
Cực Băng Trận

 • Nguồn gốc: phần thưởng hoạt động Bát Cực Băng
 • Hiệu quả: Tăng 2.000.000 Phòng thủ và 200.000 Né tránh
 • Thời gian hiệu quả: 168 giờ online

Bàn Tiệc Giáng Sinh (từ ngày 25/12 đến 31/12/2015)
 • Thời gian: Mỗi ngày từ 20h00 đến 21h00
 • Phần thưởng : Kinh Nghiệm Đơn Siêu*1(khóa) + Nhân Vật Kim Đơn Siêu*1(khóa)
 • Chú ý: mỗi ngày chỉ được nhận tối đa 8 lần

Tiêu Xa Tuần Lộc (từ ngày 25/12 đến 31/12/2015)
 • Điều chỉnh phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ vận tiêu Bang/Cá nhân (không có x5 phần thưởng)
Huân Chương Bát Cực Băng
 • Nâng cấp : Long Thần Thạch và Bùa Cường Hóa
CấpCôngThủSinh LựcTầng Võ Công
0 100.000 100.000 100.000
1 150.000 150.000 150.000
2 200.000 200.000 200.000
3 250.000 250.000 250.000 1
4 300.000 300.000 300.000 2
5 350.000 350.000 350.000 3
6 400.000 400.000 400.000 4
7 500.000 500.000 500.000 5
8 600.000 600.000 600.000 6
9 700.000 700.000 700.000 7
10 800.000 800.000 800.000 8

Phát Tài/Đầu Tuần/Lộc Bất Tận Hưởng
(từ 0h ngày 25/12/2015 đến 23h59 ngày 31/12/2015)

Hoạt động Bát Cực Băng (xem chi tiết)
(từ 0h ngày 25/12/2015 đến 23h59 ngày 31/12/2015)

Hoạt động Chiến Võ Thần
(từ 0h ngày 25/12/2015 đến 23h59 ngày 31/12/2015)

 • Cập nhập thuộc tính Huân Chương

Hoạt động Cuối Năm

Quà Cuối Năm Sung Túc (miễn phí) Túi Bùa Cường Hóa*1(khóa)
Quà Cuối Năm An Khang(Nạp 1800) Bách Thú Ấn*1 (khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*2(khóa)
Quà Cuối Năm Thịnh Vượng(Nạp 6000) Bách Thú Ấn*1 (khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*3(khóa)
Quà Cuối Năm Hạnh Phúc(Nạp 15000) Bách Thú Ấn*1 (khóa) + Túi Bùa Cường Hóa*4(khóa)

Hoạt động Bạch Trạch Xuất Thế (xem chi tiết)

 • Từ 0h ngày 18/12/2015 đến 23h59 ngày 24/12/2015

Nhị Long Thiên Chân

 • Nguồn gốc: hoạt động Lục Long
 • Hiệu quả: Lục Long Thiên Chân 10 sao sẽ kích hoạt chiêu thức Nhị Long với cuồn cuộn sức mạnh của Rồng.

Hoạt động Cuối Tháng 12 (xem chi tiết)

 • Từ 0h ngày 18/12/2015 đến 23h59 ngày 24/12/2015

Hoạt động đóng : ATM, Tụ Bảo BồnSự kiện cho tuần 25/12/2015 - 31/12/2015

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top