[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V222

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V222, gồm những nội dung chính sau đây:

Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game (Liên Platform) (chi tiết)

  • Vòng loại: 19/01/2016
  • Chung kết: 20/01/2016
  • Chú ý: Cụm 601 trở đi có thể tham gia

Nạp 1 Tặng 1
(Từ 0h đến 23h59 ngày 15/01/2016)

Sự Kiện "Bảo Kiếm Tặng Anh Hùng" (chi tiết)

Gói Quà Ngũ Tuyệt

  • Thời gian: 16/01/2016 (dự kiến)
  • Nhân Sĩ tham gia nạp 2000 vàng sẽ nhận được Gói Quà Ngũ Tuyệt

Tương Dương Thần Tài

    • Thời gian: lúc 13h,19h sẽ xuất hiện. (tất cả các kênh)

  • Phần thưởng
Phần Thưởng
Bùa Cường Hóa (khoá)
Bảo Thạch (loại 7) (khoá)

Hoạt động Thường Niên

  • Cập nhập công thức đổi [Cực Phẩm] Ngạo Kiếm

Hoạt động Liên Máy Chủ

  • Cập nhập phần thưởng Liên Cổng Game

Hoạt động Phát Tài/Đầu Tuần/Lộc Bất Tận Hưởng
(Từ 0h ngày 15/01/2016 đến 23h59 ngày 21/01/2016)

Cập nhập thêm vật phẩm: Chiến Long Thạch

Truyền-Chiến Long Phù
  • Thông qua sử dụng vật phẩm Chiến Long Thạch để tăng thuộc tính Sinh Lực cho Truyền- Chiến Long Phù
  • Chiến Long Thạch: Dùng để cường hóa Chiến Long Phù. Mỗi viên tăng 10.000.000 Sinh lực, tối đa có thể dùng 100 lần

  • Thông qua vật phẩm: nhấp chọn Cường Hóa, để tiến hành nâng cấp
  • Sau khi nâng cấp thành công sẽ nhận được thuộc tính tăng.

Hoạt động La Hán Độ Trì
(Từ 0h ngày 15/01/2016 đến 23h59 ngày 20/01/2016)

  • Thiên Long Huyết: tăng 6.888.888 điểm Sinh Lực, tối đa mỗi nhân vật có thể sử dụng 30 viên
  • Hỏa Long Huyết: tăng 68.888.888 điểm Sinh Lực, tối đa mỗi nhân vật có thể sử dụng 10 viên

Hoạt động Quà Thần Bí
(Từ 0h ngày 20/01/2016 đến 23h59 ngày 20/01/2016)

Hoạt động Long Chi Chúc Phúc
(Từ 0h ngày 15/01/2016 đến 23h59 ngày 21/01/2016)

  • Cập nhập phần thưởng Gói Quà

Chuỗi Sự Kiện Hoạt Động

Ngày Hoạt động
15/01/2016(0h) - 15/01/2016(23h59) Nạp 1 nhận 1
15/01/2016(0h) - 21/01/2016(23h59) Linh Thử Hiến Bảo
16/01/2016(0h) - 16/01/2016(23h59) Luyện Võ Thần
17/01/2016(0h) - 17/01/2016(23h59) Đột Phá Võ Công
18/01/2016(0h) - 18/01/2016(23h59) Thứ Hai Tài Lộc
19/01/2016(0h) - 19/01/2016(23h59) Huyết Tứ Linh
20/01/2016(0h) - 20/01/2016(23h59) Rèn Thần Binh

Tụ Bảo Bồn-Cao và Thấp: đóng

Hoạt động Lục Long: đóng các gói quà Lục Long 1,2,3,4

Sự kiện cho tuần 15/01/2016 đến 21/01/2016

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top