[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V232

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V232, gồm những nội dung chính sau đây:

Vương Giả Chi Bang

Vương Giả Chi Bang Tranh Bá Chiến, bang hội chiến thắng sẽ trở thành Vương Giả Chi Bang kỳ tiếp theo trên toàn cõi thiên hạ của VLCM và nhận được Cúp Vô Địch Thần Long Phù.

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Thần Long Phù (kích thước thật 50cmx50cm)

Để tăng thêm sức hấp dẫn, giải đấu lần này sẽ có phần thưởng tiền mặt dành cho các bang hội tham gia thi đấu như sau:

  • Bang Hội Vô Địch: 20 triệu đồng (VNĐ)
  • Bang Hội Á Quân: 10 triệu đồng (VNĐ)
  • Bang Hội hạng 3: 5 triệu đồng (VNĐ)
  • Bang Hội hạng 4: 5 triệu đồng (VNĐ)
   (Khi giải đấu kết thúc, thông tin trao thưởng sẽ được thông báo trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.)

Lưu ý:

 • Đại diện Bang Hội nhận là 2 người: Bang Chủ và Phó Bang Chủ
 • Nếu giải thưởng trên 10.000.000 VNĐ, người nhận giải sẽ bị khấu trừ thuế TNCN theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Hoạt Động Vương Giả Võ Trang (mới)
Diễn ra từ ngày 25/03 đến hết ngày 31/03/2016

360game-vlcm_tanthutruongthanh

  • Gói quà Vương Giả Võ Trang: Mở ra sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Vương Giả Trận*1(khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(khóa)

Sinh Mệnh Tinh*88(khóa)

Long Khí Đơn*88(khóa)

[Vương Giả] Kiếm (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Khiên (3 Sao) *1(khóa)

[Vương Giả] Nón (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Giáp (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Bao Tay (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Dây Lưng (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Giày (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Dây Chuyền (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Giới Chỉ (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Trạc (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Bội (3 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Bào (3 Sao)*1(khóa)

 

  • Gói Quà Võ Trang: Mở ra sẽ nhận được những phần thưởng như sau

Bùa Cường Hóa*8(khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Siêu*8(khóa)

Nguyên Liệu Cao Cấp*888(khóa)

[Vương Giả] Kiếm (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Khiên (1 Sao) *1(khóa)

[Vương Giả] Nón (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Giáp (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Bao Tay (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Dây Lưng (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Giày (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Dây Chuyền (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Giới Chỉ (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Trạc (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Bội (1 Sao)*1(khóa)

[Vương Giả] Bào (1 Sao)*1(khóa)

 

Hoạt Động Thần Long Ngạo Thần (mới)
Diễn ra từ 0h00 đến 23h50 ngày 26/03/2016

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Hoạt động Rèn Thần Binh (mới)
Diển ra từ 00h00 đến 23h59 ngày 27/03/2016

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Hoạt động nạp 1 tặng 1:
Diển ra từ 00h00 đến 23h59 ngày 28/03/2016


Hoạt Động Huyết Phong (mới)
Diển ra từ 00h00 đến 23h59 ngày 29/03/2016

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Hoạt động Đột Phá Công Pháp (mới)
Diển ra từ 00h00 đến 23h59 ngày 30/03/2016

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Hoạt động nạp Đại Phát
Diển ra từ 00h00 đến 23h59 ngày 31/03/2016

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Viên Nguyệt Chi Bảo

 • Thêm công thức đổi:

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Đóng hiệu ứng Buff Bạch Xích Trận


Vương Giả Trận

 • Tăng 20% sinh lực cho nhân vật khi sử dụng
 • Đây là hiệu ứng Buff giống với Buff Bạch Xích Trận
 • Vòng sáng màu vàng
 • Có hiệu ứng Buff trong các tính năng liên máy chủ

Xếp chồng vật phẩm

1 ô/ 99.999 đơn vị1 ô/ 9999 đơn vị1 ô/ 999 đơn vị
Nguyên Liệu Cao Cấp Vương Giả Tinh Thạch Kinh Nghiệm Đơn Siêu
Hồn Tứ Linh Bạch Hổ Lệnh  
Đá Tinh Luyện Chu Tước Lệnh  
Đào Thực Tinh Túy Thanh Long Lệnh  
  Huyền Vũ Lệnh  

Điều chỉnh phần thường phó bản

  • Điều chỉnh tất cả phần thưởng của Sơ – Trung – Cao
  • Gói Quà Phó Bản:

10% mở ra Thái Phượng Đơn*1(khóa)

10% mở ra Bí Kíp Lục Dương*1(khóa)

10% mở ra Cực Hàn Phách*1(khóa)

 10% mở ra Tiên Thiên Đơn*1(khóa)

10% mở ra Bí Kíp Đoạt Mệnh 13 Kiếm*1(khóa)

10% mở ra Trường Sinh Đan*1(khóa)

10% mở ra Tham Hợp Bí Quyết*1(khóa)

10% mở ra Bí Kíp Ngọc Tiêu*1(khóa)

 10% mở ra Tinh Trận Đồ*1(khóa)

 10% mở ra Chìa Thiên Môn*1(khóa)

 

Cấp độPhần thưởngHình Ảnh
Nguyên Liệu Cao Cấp*10 (khóa)
Rương Ngạo Thần*1 (khóa) vlcm_tuyetthekiem
Hộp Kinh nghiệm loại 5*1 (khóa)
Gói quà Phó Bản*1 (khóa)  
Trung Nguyên Liệu Cao Cấp*30 (khóa)
Rương Ngạo Thần*3 (khóa) vlcm_tuyetthekiem
Hộp Kinh nghiệm loại 5*3 (khóa)
Gói quà Phó Bản*3 (khóa)  
Cao Nguyên Liệu Cao Cấp*100 (khóa)
Rương Ngạo Thần*10 (khóa) vlcm_tuyetthekiem
Hộp Kinh nghiệm loại 5*10 (khóa)
Gói quà Phó Bản*10 (khóa)  
Phó Bản Mật Tịch*1 (khóa)  

Hoạt động: Huyền Thiết Khoáng Thạch

Thời gian diễn ra
 • Từ 00h00 ngày  25/03/2016 đến 23h59 ngày 31/03/2016
Biểu tượng:

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Thần Binh Truyền Thuyết

 • Mở rộng tăng thêm vũ khí Thần Binh lên Truyền Thuyết
Truyền Thuyết-Xích Viêm vlcm_xichviem
Truyền Thuyết-Thiên Tinh Kiếm vlcm_tuyetthekiem
Truyền Thuyết-Phụng Tiên Kích vlcm_phungtienkich
Truyền Thuyết-Hỏa Long Đao vlcm_hoalongdao
Truyền Thuyết-Thiên Chu vlcm_thienchu
Truyền Thuyết-Bàn Cổ /vlcm_banco
Truyền Thuyết-Thiên Đế Kiếm /vlcm_thiendekiem
Truyền Thuyết-Hàn Băng Thương vlcm_hanbangthuong
Truyền Thuyết-Tuyệt Thế Kiếm vlcm_tuyetthekiem
Truyền Thuyết-Toái Liệt Chùy vlcm_toailietchuy

Cập nhật thêm thần binh trong vật phẩm Võ Lâm Thần Binh

 • Khai Thiên Kích
 • Toái Liệt Chùy
 • Tuyệt Thế Kiếm

Giảm giá bán vũ khí Thần Binh

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Online nhận thưởng - Điều chỉnh

  • Rương Vô Kỵ Ngạo Thần

0.01% Rương Ngạo Thần-Vân Long*1(khóa)

0.99% Rương Ngạo Thần-Vũ Long*1(khóa)

39% Đào Thực Tinh Túy*8(khóa)

60% Hộp Kinh Nghiệm Loại 5*8(khóa)


Tích Lũy 24 ngày - Điều chỉnh

 • Bỏ Kinh Nghiệm x5
 • Thay Hộ Thể Thần Đơn = Nguyên Liệu Cao Cấp

360game-vlcm_tanthutruongthanh


Tiền Trang - Chi Mộng

 • Bán Búp Bê Đỏ (Đầy): giá 10 kim ngân

Vật phẩm mới

  • Rương Ngạo Thần-Thần Long: Mở ra sẽ có xác suất nhận được những phần thường như sau

20% xác suất nhận được Rương Ngạo Thần-Giáng Long*1(khoá)

20% xác suất nhận được Rương Ngạo Thần-Phi Long*1(khoá)

15% xác suất nhận được Rương Ngạo Thần-Vũ Long*1(khoá)

15% xác suất nhận được Rương Ngạo Thần-Vân Long*1(khoá)

15% xác suất nhận được Rương Ngạo Thần-Tiềm Long*1(khoá)

15% xác suất nhận được Rương Ngạo Thần-Thiên Long*1(khoá)

 • Đá Rèn Thần Binh
  • Đá Rèn Thần Binh (9 Sao)
  • Đá Rèn Thần Binh (10 Sao)
  • Công dụng: dùng để đổi thần binh (9 sao) và (10 sao)

Gói quà mới

 • Các gói quà:
Gói Quà Linh Tê Chỉ mở ra Thái Phượng Đơn*888(khóa)
Gói Quà Lục Chưởng mở ra Bí Kíp Lục Dương*888(khóa)
Gói Quà Sinh Tử Phù mở ra Cực Hàn Phách*888(khóa)
Gói Quà Tiên Thiên Đơn mở ra Tiên Thiên Đơn*888(khóa)
Gói Quà Đoạt Mệnh 13 Kiếm mở ra Bí Kíp Đoạt Mệnh 13 Kiếm*888(khóa)
Gói Quà Trường Sinh Quyết mở ra Trường Sinh Đan*888(khóa)
Gói Quà Tham Hợp Chỉ mở ra Tham Hợp Bí Quyết*888(khóa)
Gói Quà Ngọc Tiêu Kiếm mở ra Bí Kíp Ngọc Tiêu*888(khóa)
Gói Quà Đấu Chuyển Tinh mở ra Tinh Trận Đồ*888(khóa)
Gói Quà Thiên Môn Trận mở ra Chìa Thiên Môn*888(khóa)

Những điều chỉnh trong sự kiện V232

 • Tăng số lượng Vương Giả Kim Ngân ở mức nạp 200v; 600v và 1200v

360game-vlcm_tanthutruongthanh

 • Điều chỉnh gói quà hoạt động Cuối Tuần/Đầu Tuần/Thứ 5
 • Điều chỉnh gói quà từ Vương Giả Huyết Chiến 1 đến Vương Giả Huyết Chiến 6
 • Mở lại gói quà từ  Võ Học Kỳ Tài 1 đến Võ Học Kỳ Tài 8

360game-vlcm_tanthutruongthanh

 • Điều chỉnh gói quà Long Chi Chúc Phúc

360game-vlcm_tanthutruongthanh

Tụ Bảo Bồn Thấp - Cao: Ngày 25/03 – 31/03/2016

Sự kiện cho tuần 25/03/2016 đến 31/03/2016

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top