[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V252

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V252, gồm những nội dung chính sau đây:

Ưu Đãi Vé Vàng

 • Lưu Ý: Chỉ diễn ra vào các ngày 12, 15 và ngày 18/08.
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng.

Ngày Hè Vui Vẻ

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 12/08-18/08.

Siêu Cường Hóa Đặc Biệt

 • Hoạt động diễn ra từ ngày 15/08-18/08.

Tụ Bảo Bồn-Thấp-Cao-Siêu

 • Hoạt Động diễn ra từ 12/08-18/08.

Hoạt Động Tiêu Phí

    Trong thời gian diễn ra hoạt động. Võ Lâm Chi Mộng sẽ mang đến các ưu đãi thông qua việc Tiêu Phí Vàng hoặc Vé Vàng. Các phần thưởng nhận được sẽ khóa.

     • Tiêu 2000 vàng nhận được Niết bàn tịch *20(khóa).
     • Tiêu 6000 vàng nhận được Mảnh Bát Trận*20(khóa).
     • Tiêu 15.000 vàng nhận được Túi Bùa Cường Hóa *1(khóa).
     • Tiêu 40.000 vàng nhận được Vũ Long Tinh*1(khóa).
     • Tiêu 60.000 vàng nhận được Linh Thử Đơn*1(khóa).
     • Tiêu 180.000 vàng nhận được Bôn Ngưu Đơn*1(khóa).
Lưu ý:

   • Mức tiêu vàng 2000, 6000 và 15.000 vàng nhận tối đa 100 lần.
   • Mức tiêu vàng 40.000 vàng nhận tối đa 100 lần.
   • Mức tiêu vàng 60.000 vàng nhận tối đa 10 lần.
   • Mức tiêu vàng 180.000 vàng nhận tối đa 5 lần.
   • Khi sử dụng vàng hoặc vé vàng tại hoạt động Huyết Tứ Linh sẽ không được tính vào hoạt động Tiêu Phí.

Tiền Trang Chi Mộng

   • Thêm Tab Bán Ngoại Trang (Mới).
   • Giá bán: 1888 vàng/1vật phẩm.
Tấn CôngPhòng ThủBạoTầng Võ
6.888.888 6.888.888 6.888 6.888 10

    • Lưu Ý: Ngoại Trang sẽ hết hạn sau mỗi phiên bản.
    • Bổ sung vật phẩm: Tab sự kiện.
TênGiá BánSố Lượng
Băng Phong Kiếm 300.000 1

    • Cập nhật phần thưởng ở các gói quà.
Tên
Gói Đan Dương
Gói Trường Xuân
Gói Ngọc Dương
Gói Trường Sinh
Gói Trường Chân
Gói Quảng Ninh
Gói Thanh Tĩnh
Gói Trùng Dương

Chân Nguyên

Bán các vật phẩm mới trong tab Chân Nguyên.

   • Đá Kích Chân Nguyên Chiếu Kinh (88v/1viên): dùng để kích hoạt dương thành Chân Nguyên Chiếu Kinh.
   • Đá Kích Chân Nguyên Dịch Cân Kinh (88v/1viên): dùng để kích hoạt dương thành Chân Nguyên Dịch Cân Kinh.
   • Đá Kích Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm (88v/1viên): dùng để kích hoạt dương thành Chân Nguyên Độc Cô Cử Kiếm.
   • Đá Kích Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công (88v/1viên): dùng để kích hoạt dương thành Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công.

Hộ Vệ Hoa Đăng.

 • Cập nhật: đổi hình dạng Tiêu Xa.
 • Điều kiện: Vận Tiêu Bang Hội, Tiêu Xa Kỳ Lân có thể nhân phần thưởng Bảo Tiêu Lệnh *1 (khóa).

Hoạt Động:Hoa Đăng Tháng 07.

Boss Hoa Đăng Vu Lan.

 • Xuât hiện tại Kênh 2 Tương Dương Phủ.
 • Xuất hiện mỗi 10 phút 1 lần.
 • Phần thưởng: Đỉnh Vàng*1 (không khóa).

Hoạt Động: Lục Thập Hoa Giáp (Ngày 12/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.

Hoạt Động: Cường Hóa Chi Thân (Ngày 13/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.

Hoạt Động: Rèn Thần Binh (Ngày 14/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.

Hoạt Động: Thiên Định Hồn Phách (Ngày 15/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.

Hoạt Động: Long Tinh (Ngày 16/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.

Hoạt Động: Lễ Hiếu Tri Ân (Ngày 17/08).

    • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.
    • Vật phẩm mới: Vu Lan Thiếp.
Có công dụng: tặng quà cho người chỉ định bằng cách nhập tên người nhận vào giao diện Lễ Hiếu Tri Ân - NPC Thu Hương.
   • Người được Tặng sẽ nhận được 1 Giáng Long Tinh.
   • Người Gửi sẽ nhận được 2 Giáng Long Tinh.
   • Danh hiệu mới: Lễ Hiếu.
Danh Hiệu Lễ Hiếu
Tấn Công Phòng Thủ Bạo Sinh Lực
2.000.000 2.000.000 20.000 4.000.000
    • Huân chương mới: Lễ Hiếu Nghĩa.
Lễ Hiếu Nghĩa
Tấn Công Phòng Thủ Bạo Sinh Lực Tầng Võ
5.000.000 5.000.000 888 888 10.000.000 20

Hoạt Động: Bảo Vật Truyền Thuyết (Ngày 18/08).

 • Hoạt động sẽ được cập nhật vào lúc 00:01 tại Trang Chủ.

Các điều chỉnh tại phiên bản V252.

  • Bỏ hệ thống Thành Tựu Sư Đồ.
  • Bỏ phần thưởng Bùa Cường Hóa ra khỏi Sóc Báu

Sự kiện cho tuần 12/08/2016 đến 18/08/2016

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top