[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V255

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V255, gồm những nội dung chính sau đây:

Tuần Lễ Quốc Khánh

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ ngày 02/09/2016 đến 08/09/2016
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Ngày Hè Vui Vẻ

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ ngày 02/09/2016 đến 08/09/2016
 • Hoạt động sẽ được cập nhật theo ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Tụ Bảo Bồn-Thấp-Cao-Siêu

 • Hoạt động diễn ra mỗi ngày từ ngày 02/09/2016 đến 08/09/2016

Hoạt Động: Tiêu Phí

  • Hoạt động diễn ra vào từ ngày 02/09/2016 đến 08/09/2016

   • Trong thời gian diễn ra hoạt động. Võ Lâm Chi Mộng sẽ mang đến các ưu đãi thông qua việc Tiêu Phí Vàng hoặc Vé Vàng. Các phần thưởng nhận được sẽ khóa.

Hoạt Động: Đại Hội Tỷ Võ Liên Mạng

Thời gian báo danh
 • Vòng Loại: Vào ngày 06/09/2016.
 • Chung Kết: Vào ngày 07/09/2016.

Hoạt Động: Vận Tiêu x10

 • Phần thưởng vận tiêu sẽ được tăng lên 10 lần trong thời gian từ ngày 02/09 đến 08/09.

Hoạt Động: Tân Thủ Tháng 09

  • Mỗi nhân vật nhận được 1 gói Quà Sơ Khỏi tại hoạt động Tân Thủ Tháng 09.

Lưu ý : Chỉ sử dụng được cho các nhân vật dưới cấp 65.

Khai Mở Giảng Đường

 • Thời gian diễn ra : từ 00h00 ngày 02/09 đến 23h59 ngày 07/09/2016
 • Thời gian nhận thưởng: từ 00h00 đến 23h59 ngày 08/09/2016
 • Gói Khai Mở Giảng Đường: đánh quái có xác suất nhận được, vật phẩm có tính chất (khóa).
 • Khi dùng các vật phẩm dùng tại NPC Thu Hương ở bản đồ Tương Dương. Mỗi lần nộp vật phẩm, nhân vật sẽ được nhận 1.000.000.000 điểm kinh nghiệm và điểm tích lũy trên bảng xếp hạng hoạt động.
Vật PhẩmĐiểm
Bóng Bay 1

Hoa

2

Kim Tuyến

3
Trống 4
Cờ 10
 • Phần Thưởng TOP tại hoạt động Khai Mở Giảng Đường.
Top Vật Phẩm
1 Giảng Nguyên
2 Hương Cống
3 Sinh Đồ
4 Hổ Đơn
5 Bôn Ngưu Đơn
6 - 10 Linh Thử Đơn

Giới Thiệu Các Vật Phẩm Mới

Tại hoạt động Sự Kiện Anh Hùng:
    • Gói quà vui Quốc Khánh: được cập nhật vào 00:01 ngày 02/09 tại trang chủ.
    • Ngoại Trang Quốc Khánh: được cập nhật vào 00:01 ngày 02/09 tại trang chủ.
    • Danh Hiệu Quốc Khánh: được cập nhật vào 00:01 ngày 02/09 tại trang chủ.
    • Huân Chương Quốc Khánh 2016: được cập nhật vào 00:01 ngày 02/09 tại trang chủ.
CấpCôngThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
0 600.000 600.000 600.000  
1 900.000 900.000 900.000  
2 1.200.000 1.200.000 1.200.000  
3 1.500.000 1.500.000 1.500.000  
4 1.800.000 1.800.000 1.800.000  
5 2.100.000 2.100.000 2.100.000  
6 2.500.000 2.500.000 2.500.000  
7 3.100.000 3.100.000 3.100.000  
8 3.800.000 3.800.000 3.800.000  
9 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Tất cả tầng võ công +10
10 5.000.000 5.000.000 5.000.000 +10.000.000 Sinh Lực
  Tại Hoạt Động Thất Kiếm Anh Hùng
     • Thần binh mới: Oanh Lôi Chiến Cổ
  CấpCôngThủSinh LựcThuộc Tính Ẩn
  0 280.000 280.000 14.000  
  1 400.000 400.000 20.000  
  2 800.000 800.000 40.000  
  3 1.200.000 1.200.000 60.000  
  4 2.000.000 2.000.000 100.000  
  5 2.400.000 2.400.000 120.000  
  6 3.200.000 3.200.000 160.000  
  7 4.000.000 4.000.000 200.000  
  8 8.000.000 8.000.000 400.000 Tấn Công +888.888
  9 12.000.000 12.000.000 600.000 Tất cả tầng võ +20
  10 20.000.000 20.000.000 1.000.000 Kỹ năng đặc biệt
   • Kỹ năng Đặc Biệt: Trong lúc giao chiến, thần binh có tỷ lệ xuất chiêu Oanh Lôi khiến đối thủ bị rối loạn rơi vào trạng thái mất phương hướng trong 5 giây.
   • Thời gian chờ là 180 giây.
   • Trang bị tính năng mới: Trương Hồng Kiếm Chủ.
   • Trường Hồng Kiếm Chủ : được cập nhật vào 00:01 ngày 05/09 tại trang chủ.
   • Gói Quà Hoàng Dung : được cập nhật vào 00:01 ngày 05/09 tại trang chủ.
   Tại Hoạt Động đua TOP Khai Giảng Mở Giảng Đường
   Thuộc TínhHuy Hiệu Sinh ĐồHuy Hiệu Hương CốngHuy Hiệu Giải Nguyên
   Công 2.000.000 4.000.000 6.000.000
   Phòng 2.000.000 4.000.000 6.000.000
   Bạo 2.000 2.000 2.000
   2.000 2.000 2.000
   Sinh Lực 10.000.000 10.000.000 10.000.000
   Tầng Võ 20 25 30
         • Vật phẩm đổi tại Tab Tính Năng-hoạt động Huy Hiệu Phó Bản
   Tại Tab Tân Thủ Tháng 09

    Hoạt Động: Đèn Quốc Khánh

      • Thời gian tham gia: từ 00:00 - 23:59 ngày 02/09/2016
      • Trong thời gian hoạt động, tại bản đồ Chung Nam Sơn 2- kênh 1 , tọa độ (108,11) sẽ xuất hiện Hoa Đăng đầu tiên.
      • Tổng cộng có 20 Hoa Đăng, mỗi Hoa Đăng có thể tiến hành 1 lần đoán
      • Phải hoàn thành theo thứ tự câu hỏi trước đó mới có thể đến câu hỏi tiếp theo thứ tự cố định.
      • Mỗi lần trả lời sai nhận 1.000.000.000 kinh nghiệm và 10.000 điểm chân khí
      • Trả lời đúng câu hỏi, sẽ có cơ hội nhận được 1 trong 2 gói quà sau:
    Gói Quà Đoán Đèn Quốc Khánh và Gói Quà Đoán Đèn Quốc Khánh (Đặc Biệt)

    Hoạt Động: Lễ Quốc Khánh 2016.

    • Thời gian tham gia:00h00 – 23h59 ngày 02/09/2016
    • Mỗi nhân vật sẽ được nhận miễn phí Quà Quốc Khánh.

    • Nhân vật NPC bàn tiệc ở thành Tương Dương tọa độ (135:145) nhấp chọn Quà Quốc Khánh
    • Lưu Ý: Chỉ nhận được 01 lần.

    Hoạt Động: Tiệc Quốc Khánh.

    • Thời gian: 19h00 – 21h00 ngày 02/09/2016
    • Cách thức tham gia hoạt động:
    • Tại NPC bàn tiệc ở thành Tương Dương tọa độ (135:145) nhấp chọn Tiệc Quốc Khánh 2016.
     • Sau khi ấn sẽ hiện thanh chạy thời gian là 30 giây.
      • Sau khi nhấp chọn hoạt động Tiệc Quốc Khánh, nhân vật sẽ đứng yên trong 30 giây. Sau khi thời gian chờ 30 giây kết thúc, nhân vật sẽ nhận được gói quà Tiệc Quốc Khánh 2016.
      • Lưu Ý:
       • Mỗi nhân vật chỉ có thể tham gia hoạt động Tiệc Quốc Khánh tối đa được 29 lần.

    Sự Kiện Anh Hùng

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 02/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Cường Hóa Chi Thần

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 03/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Rèn Thần Binh

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 04/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Thất Kiếm Anh Hùng

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 05/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Long Tinh

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 05/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Giáng Long Tinh.

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 06/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Khai Chân Nguyên.

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 07/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Hoạt Động: Bảo Vật Truyền Thuyết.

    • Hoạt động diễn ra từ 00:01 đến 23:59 ngày 08/09/2016 và được cập nhật tại Trang Chủ lúc 00:01 cùng ngày

    Các điều chỉnh tại phiên bản V255.

    Điều chỉnh giới hạn đổi các công thức sau tại hoạt động Đột Phá Kỹ Năng.
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhất) ->Vũ Long Tinh*1(khóa)
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Nhị) ->Giáng Long Tinh*1(khóa)
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tam) ->Thiên Long Huyết*1(khóa)
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Tứ) ->Vân Long Tinh*1(khóa)
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Ngũ) ->Phi Long Tinh*1(khóa)
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Lục) ->Bạch Long Huyết *1(khóa)
       • 1 Đột Phá Kỹ Năng (Thất) ->Hỏa Long Huyết*1(khóa)
       • Mỗi công thức đổi được 10 lần mỗi phiên bản.

    Cập nhật phần thưởng của vật phẩm Thất Tử Toàn Chân Giáo

     

    Tên
    Đan Dương Tử Chương
    Đan Dương Toàn Chân Lệnh
    Trường Xuân Tử Chương
    Trường Xuân Toàn Chân Lệnh.
    Ngọc Dương Tử Chương
    Ngọc Dương Toàn Chân Lệnh
    Trường Sinh Tử Chương
    Trường Sinh Toàn Chân Lệnh
    Trường Chân Tử Chương
    Trường Chân Toàn Chân Lệnh
    Quảng Ninh Tử Chương
    Quảng Ninh Toàn Chân Lệnh
    Thanh Tĩnh Tản Nhân Chương
    Thanh Tĩnh Toàn Chân Lệnh
    Trùng Dương Tử Chương
    Trùng Dương Toàn Chân Lệnh
    Điều chỉnh các thuộc tính của 4 loại Chân Nguyên (Mới).
       • Chân Nguyên Chiếu Kinh.
       • Chân Nguyên Dịch Cân Kinh.
       • Chân Nguyên Độc Cô Cửu Kiếm.
       • Chân Nguyên Cửu Dương Thần Công.
    Thuộc tính mới:
      • Công +1.000.000
      • Thủ +1.000.000
      • Võ: +5
     Điều chỉnh giá của các gói quà tại hoạt động Long Sanh Cửu Tử
       • Nhất Phẩm : 120 Vàng/Vé Vàng
       • Nhị Phẩm : 160 Vàng/Vé Vàng
       • Tam Phẩm : 160 Vàng/Vé Vàng
       • Tứ Phẩm : 160 Vàng/Vé Vàng
       • Ngũ Phẩm 1 : 200 Vàng/Vé Vàng
       • Ngũ Phẩm 2 : 200 Vàng/Vé Vàng
       • Lục Phẩm : 100 Vàng/Vé Vàng

      Đóng Các Hoạt Động

      • Kim Thân Bất Hoạt
      • Tuần Lễ Tài Lộc

      Sự kiện cho tuần 02/09/2016 đến 08/09/2016

      Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần

      Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

      Top