[Phiên bản mới] Cập Nhật Nội Dung V274

 Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Ban Điều Hành xin ra mắt phiên bản V274 - Long Phụng Sum Vầy với các hoạt động vô cùng hấp dẫn sẽ được diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến hết ngày 19/01/2017, gồm những nội dung chính sau đây:

Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

Vòng loại : 17/01/2017

Chung kết: 18/01/2017

   • Võ Lâm Chi Mộng - ZingMe
   • Võ Lâm Chi Mộng - ZingPlay
   • Võ Lâm Chi Mộng:

    + Cụm máy chủ 1 - 300

    + Cụm máy chủ từ 301 đến 450

    + Cụm máy chủ từ 451 đến 600

    + Cụm máy chủ 601 trở đi

Cập Nhật Phần Thưởng Đại Hội Tỷ Võ

Đại Hội Tỷ Võ Liên Server

HạngPhần Thưởng
Quà Tuyển Thủ - Top 1

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*64(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*64(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 2

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*32(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*32(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 4

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*16(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*16(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 8

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*8(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*8(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 16

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*4(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*4(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 32

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*2(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2(Khóa)

Đại Hội Tỷ Võ Liên Cổng Game

HạngPhần Thưởng
Quà Tuyển Thủ - Top 1 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*64(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*64(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Danh Hiệu -Quán Quân-*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 2 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*32(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*32(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Danh Hiệu -Á Quân-*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 4 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*16(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*16(Khóa)

Kinh Nghiệm Đơn Hoàn Mỹ*1(Khóa)

Danh Hiệu -Tứ Cường-*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 8 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*8(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*8(Khóa)

Danh Hiệu -Bát Cường-*1(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 16 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*4(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*4(Khóa)

Quà Tuyển Thủ - Top 32 (Liên)

Ngọc Tỷ Võ Lâm Chi Mộng*2(Khóa)

Nhân Vật Kim Đơn Siêu*2(Khóa)

Ngũ Độc Trận

Đang cập nhật

Hoạt động - Uy Dũng Vô Song

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Uy Dũng Vô Song là danh hiệu được mọi người dành tặng cho những vị anh hùng gan dạ và võ học hơn người. Những vị anh hùng này thường trừng trị những kẻ gian và giúp người khó khăn. Họ luôn du hành ở khắp nơi, nay đây mai đó – phiêu bạt giang hồ

Trong thời gian diễn ra hoạt động, Quý Nhân sĩ sẽ nhận được Quà Vô Song, Quà Uy Dũng Vô Song và Quà Uy Dũng Vô Song Đặc Biệt khi có đủ các nguyên liệu để đổi thưởng.

Tiền Trang Chi Mộng

Cập nhật giá mới các vật phẩm:

Trung
Vật PhẩmVị Trí
Quyền Khiêu Chiến Lôi Đài - Sơ   Thông Dụng
Quyền Khiêu Chiến Lôi Đài - Trung
Quyền Khiêu Chiến Lôi Đài - Cao

Hoạt động - Trân Bảo Cát

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân vật có thể nhận được các quà tặng theo các mức tích lũy của hoạt động. Hoạt động tích lũy 7 ngày.

Cập nhật thêm vật phẩm mới tại hoạt động: Vũ Hoa Kiếm Chủ

Lưu ý: Khi đổi thưởng tại hoạt động, số điểm vàng tích lũy sẽ được trừ đi tương ứng.

Hoạt động - Long Sinh Cửu Phẩm

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Cập nhật phần thưởng mới cho gói quà Lục Phẩm - V274

Ưu Đãi Mỗi Ngày

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Đông Quý Lai Liễu

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Hoạt động sẽ được cập nhật mỗi ngày lúc 00h01 trên trang chủ Võ Lâm Chi Mộng

Tụ Bảo Bồn

Thấp - Cao - Siêu

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Hoạt Động: Tiêu Phí

Hoạt động diễn ra từ ngày 13/01/2017 đến 19/01/2017

Trong thời gian diễn ra hoạt động. Võ Lâm Chi Mộng sẽ mang đến các ưu đãi thông qua việc Tiêu Phí Vàng hoặc Vé Vàng. Các phần thưởng nhận được sẽ khóa.

Lưu Ý:

Hoạt động Tiêu Phí chỉ được áp dụng khi nhân vật mua vật phẩm tại cửa hàng Tiền Trang Chi Mộng hoặc Cửa Hàng Nguyên Bảo và hoạt động Long Sinh Cửu Phẩm và một số hoạt động được thay đổi theo phiên bản.

Các Điều Chỉnh Tại V274

1. Mở Tính Năng

    • Cập nhật vật phẩm mới: Bí Kíp Ngũ Độc (dùng để mở hệ thống trận pháp Ngũ Độc Trận)

2. Hoạt động: Mừng Tháng 12

    • Đóng

3. Viên Nguyệt Chi Bảo

    • Đóng

4. Long Phụng Sum Vầy

    • Cập nhật giá mới cho các gói quà [Long Phụng Sum Vầy 1] đến [Long Phụng Sum Vầy 6]

-----------------------------

Chi tiết các hoạt động sẽ được cập nhật tại trang chủ vào lúc 00:01 mỗi ngày.

Sự kiện cho tuần 13/01/2017 đến 19/01/2017

Lịch bảo trì định kỳ: 00h30 thứ ba hàng tuần

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Top