[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V45

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V45 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Ô Thước Tương Ngộ


Thêm 1 vài cập nhật mới:

 • Chào đón cụm máy chủ mới Hương Long (141)
 • Bản đồ Viên Nguyệt mới tầng 2, tầng 3
  • Viên Nguyệt tầng 2 giới hạn cấp 80
  • Viên Nguyệt tầng 3 giới hạn cấp 90
 • Điều chỉnh Cổ Mộ Mật Thất
  • Tăng kinh nghiệm tại CMMT khi đánh quái thêm 10%
  • Mỗi lần vào cửa Cổ Mộ Mật Thất ( tầng 3 cấp 80 - 100 ) sẽ mất phí 10.000 Đồng / 1 lần
  • Chiêu thức Song Phi của Ngọc Bội Định Tình sẽ không có tác dụng trong Cổ Mộ Mật Thất
 • BOSS mới
  • Ra mắt boss 120 tại Viên Nguyệt Trang tầng 3

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top