[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V46

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V46 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Mừng Lễ Quốc Khánh


Cập nhật mới:

 • Khắc phục lỗi có thể giao dịch Ngọc (khóa) trong game Võ Lâm Chi Mộng
 • Thêm túi quà Tân Thủ (túi quà cấp 30)
 • Thay đổi phần thưởng trong quả thông tím
  • Loại bỏ 12 loại thú cưỡi cấp thấp như: Hắc mã, Xích thố, Đích lô, Kim ngưu và các vật phẩm cấp thấp khác.
  • Thay vào đó thêm vào 1 số vật phẩm sau:
   • Bí Kíp Giáng Long
   • Tàng Kinh Quyển
   • Hỏa Long Đơn
   • Hỗn Nguyên Đơn
   • Thăng Đoạn Thạch
   • Lệnh Bài Minh Chủ
   • Giám Bảo Lệnh
   • Đá Thiên Nhãn
   • Cổ Thụ Phách (Siêu)
   • Gói Quà Thú Cao Cấp
   • Bồ Đề Đơn Thần Kỳ
   • Long Thú Cân Thần Kỳ
   • Luyện Cốt Đơn Thần Kỳ
 • Giới hạn số lần chat trên kênh thế giới: 30 lần/ngày
 • Đổi nguyên liệu cao cấp trong hoạt động thường niên của sự kiện (Chi tiết)
 • Hổ Dực Xuất Thế trong hoạt động thường niên của sự kiện (Chi tiết)
 • Điều chỉnh thêm phần thưởng trong các Boss thế giới: (Chi tiết)
  • Boss Sơn Trang Thủ Hộ (cấp 120) - Viên Nguyệt Tầng 3
  • Boss Kim Luân Pháp Vương (cấp 100) – Hoa Sơn Lâm
  • Boss Bạch Hổ (cấp 100) – Hang Tuyết Hổ
 • Điều chỉnh thêm phần thưởng rơi ra trong Phó Bản Tàng Kinh Các: (Chi tiết)
  • Tàng Kinh Các - tầng 3
  • Tàng Kinh Các - tầng 4
  • Tàng Kinh Các - tầng 5
  • Tàng Kinh Các - tầng 6

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top