[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V47

Closed Beta

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V47 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

Sự kiện cho tuần 07/09 - 13/09:


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top