[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V52

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V52 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Chiến trường liên server.
    • Tăng số lượng người chơi lên 35 người mỗi đội
    • Thay đổi điểm tích lũy vật phẩm Tôn Tu Đơn là 100 đểm
  • Ra mắt hệ thống thú cưỡi Tứ Đại Thần Thú (Chi tiết)
  • Mở thêm 1 Boss mới trên Viên Nguyệt tầng 2 vào lúc 21h00
  • Boss trong Cổ Mộ Mật Thất rơi thêm vật phẩm Hồn Thú
  • Chỉnh sửa lại các lỗi nhiệm vụ chính tuyến

Sự kiện cho tuần 12/10 - 18/10:


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top