[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V53

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V53 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Đại Hội Tỷ Võ lần IX
  • Thêm vật phẩm Võ Hồn Đơn trong cửa hàng danh vọng Tương Dương liên server.

Sự kiện cho tuần 19/10 - 25/10:


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top