[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V55

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V55 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Cập nhật 5 loại Hổ Phách Tý, Sửu, Dần, Mẹo và Thìn trong Cửa Hàng Nguyên Bảo

Sự kiện cho tuần 2/11 - 8/11:


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top