[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V56

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V56 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Đại Hội Tỷ Võ lần 10 diễn ra 2 ngày 13 và 14/11 (Chi Tiết)
  • Cập nhật 4 loại Hồn Thanh Long, Hồn Chu Tước, Hồn Huyền Vũ và Hồn Bạch Hổ trong Cửa Hàng Nguyên Bảo

Sự kiện cho tuần 9/11 - 15/11:


Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top