[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V59

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V59 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Đại Hội Tỷ Võ kỳ XII (Chi tiết)
  • Hệ Thống Tu Hành (Chi tiết)
  • Võ Công Đơn
  • Mở thêm 2 loại Hổ Phách Tỵ - Ngọ trong cửa hàng Nguyên Bảo
  • Thêm 3 loại vật phẩm mới Đĩnh Vàng - Đĩnh Bạc - Đĩnh Đồng
  • Công thức ghép Hồng Ngọc loại 10 (Chi tiết)

Sự kiện cho tuần 30/11 - 06/12:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top