[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V60

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V60 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Túi quà Tân Thủ sẽ được cập nhật thêm Túi Quà Cấp 50 với những phần thưởng hấp dẫn. Giúp cho các nhân sĩ dễ dàng hơn trong quá trình trinh phục thế giới Võ Lâm Chi Mộng.
  • Mở thêm 2 loại Hổ Phách Thân - Dậu trong cửa hàng Nguyên Bảo
  • Túi Huyết Linh Đơn trong phần giới hạn mua ở cửa hàng nguyên bảo
  • Công thức ghép Hổ Phách Kỳ Bí trong hoạt động thường niên

Sự kiện cho tuần 07/11 - 13/12:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top