[Phiên Bản Mới] Cập nhật nội dung V63

Q
uý nhân sĩ võ lâm thân mến,

Nội dung phiên bản V63 trong tuần này được cập nhật với những nội dung chính như sau:

Cập nhật mới:

  • Đá tạo Huy Chương Cấp 1 trong hoạt động Long Chi Chúc Phúc
  • Ra mắt tính năng mới Bát Quái Chưởng (chi tiết)
  • Mở thêm 1 loại Hổ Phách Mùi trong cửa hàng Nguyên Bảo. Tất cả các loại Hổ Phách được chuyển sang mục "Hoạt Động" trong cửa hàng hoạt động Nguyên Bảo
  • Cập nhật thêm hoạt động Sóc Báu Giáng Sinh trong sự kiện Chúc Mừng Năm Mới (Chi tiết)

Sự kiện cho tuần 28/12/2012 - 3/01/2013:

Lời nhắn nhủ dành cho các nhân sĩ tham gia thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Với những thông tin trên, Ban Điều Hành hy vọng truyền tải nội dung cập nhật trong phiên bản mới đến các nhân sĩ trong thế giới Võ Lâm Chi Mộng

Nay kính báo,

Top